Tag Archives: Milli-Q® Direct

Máy lọc nước siêu sạch loại I Milli-Q® Direct Merck Millipore

Milli-Q® Direct Merck là máy lọc nước siêu tinh khiết (loại 1) và nước tinh khiết loại 3 (nước RO) từ nước máy, thích hợp cho nhiều ứng dụng như sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký lỏng ghép khối phổ...  Xem chi tiết