Tag Archives: Mricro-XRF

M4 TORNADO – Siêu phẩm cho ứng dụng phân tích nguyên tố

M4 TORNADO – Siêu phẩm cho ứng dụng phân tích nguyên tố Hãy tưởng tượng bạn có thể xác định thành phần nguyên tố của mẫu mà không cần chuẩn bị: không cần đánh bóng để làm phẳng bề mặt,...  Xem chi tiết