Tag Archives: Phá mẫu vi sóng

Ứng dụng kỹ thuật phá mẫu bằng lò vi sóng trong phân tích

Giới thiệu chung Phân hủy bằng lò vi sóng là một kỹ thuật để xử lý trước mẫu, để phân tích trên các thiết bị chuyên sâu như AAS, ICP…. Lợi ích của việc sử dụng kỹ thuật phá mẫu...  Xem chi tiết