HÃNG ĐẠI DIỆN

Bàn giao, lắp đặt và HDSD Cân sấy ẩm Precisa

Cân sấy ẩm phòng thí nghiệm (52g) Model: XM 50 Hãng sản xuất: PRECISA – Thụy Sỹ Xuất xứ: Thụy Sỹ   Việt Nguyễn là đại lý phân phối chính hãng của Precisa tại Việt Nam    Vừa qua, Việt...  Xem chi tiết

SCIEX

https://vietnguyenco.vn/thuong-hieu/sciex-my/  Xem chi tiết

BRUCKER- Đức

https://vietnguyenco.vn/thuong-hieu/bruker-duc/  Xem chi tiết

OI Analytical

https://vietnguyenco.vn/thuong-hieu/xylem-brand-oi-analytical-my/  Xem chi tiết

TISCH

https://vietnguyenco.vn/thuong-hieu/tisch-my/  Xem chi tiết

Bellingham + Stanley

https://vietnguyenco.vn/thuong-hieu/phan-cuc-ke-tu-dong-khuc-xa-ke-hang-bellingham-stanley/  Xem chi tiết

CDS ANALYTICAL

https://vietnguyenco.vn/thuong-hieu/luu-tru-bo-giai-hap-nhiet-thermal-desorption-hang-cds-my/  Xem chi tiết

DELTA OHM

https://vietnguyenco.vn/thuong-hieu/delta-ohm-y/  Xem chi tiết

EDINBURGH

https://vietnguyenco.vn/thuong-hieu/edinburgh-anh/  Xem chi tiết

FROILABO

https://vietnguyenco.vn/thuong-hieu/tu-bao-quan-mau-froilabo-phap/  Xem chi tiết