Giải pháp phân tích nhu cầu Oxy hóa sinh học BOD hãng MANTECH (Mỹ)

GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH NHU CẦU OXY SINH HỌC (BOD)

  • MANTECH có nhiều hệ thống phân tích nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) phù hợp nhất với nhu cầu phòng thí nghiệm của bạn. Cho dù bạn cần thủ công hay tự động, lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp, MANTECH đều tạo ra giải pháp BOD lý tưởng cho phòng thí nghiệm của bạn. Các hệ thống phân tích BOD tự động của MANTECH rất mạnh mẽ, đi kèm với phần mềm dễ sử dụng và cung cấp kết quả chính xác, vượt qua thách thức của thời gian.