Hệ thống phân tích dòng tự động trong phân bón AA500

Hệ thống phân tích dòng tự động trong phân bón AA500

Hãng sản xuất: SEAL ANALYTICAL

Model: AA500 – Xuất Xứ: Đức

Một thiết bị phân tích dòng liên tục bao gồm các mô-đun khác nhau:

 • Mô-đun đưa mẫu tự động (autosampler)
 • Mô-đun chính với bơm nhu động, các bộ phận xử lý hóa học (chemistry manifold) và đầu dò.
 • Mô-đun thu nhập dữ liệu và xử lý kết quả
Module đưa mẫu tự độngModule phản ứng chínhModule xử lý số liệu

 

 • Hệ thống phân tích tự động AA500 đã được chứng minh là thiết bị phân tích phân bón đáng tin cậy hiện nay. Nó cho phép phân tích nhanh với độ chính xác cao và tiết kiệm dựa trên phương pháp phân tích dòng liên tục (CFA).
 • Hệ thống được trang bị sẵn để phân tích đồng thời các chỉ tiêu Total N, NO3, NH4, P2O5, K, Urea trong phân bón hay đất. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể được mở rộng để phân tích các thành phân khác như: Boron, Kẽm, Sulphat, vv…
 • Bộ đưa mẫu tự động với 180 vị trí cốc mẫu 2ml hoặc 120 vị trí cốc mẫu 5ml (ngoài ra còn có loại cốc mẫu 8ml, 10ml hoặc có thể thiết kế khay theo yêu cầu về thể tích cốc mẫu)
 • Năng suất phân tích lên tới 30 mẫu giờ / Total N và 50 mẫu/giờ với các chỉ tiêu còn lại.
 • Tổng năng suất với cấu hình chuẩn: 03 kênh AutoAnalyzer với Flame Photometer là 60 mẫu ngày với việc xử lý phần tích Ammonia, Total N và NO3 trong buổi sáng và các chỉ tiêu còn lại P2O5, K, Ure vào buổi chiều.
 • Độ tái lặp phân tích (CV) < 1%.

Chỉ tiêu ammonia

 • Trong quy trình phân tích tự động amoni có trong mẫu sẽ phản ứng trong dung dịch kiềm với clo tự do, Clo trước đó đã được giải phóng khỏi dichloroisocyanurat. Cloramin được tạo thành phản ứng dưới xúc tác của nitroprusside với salicylat ở nhiệt độ 37 ° C để tạo thành thuốc nhuộm indophenol xanh lam được đo bằng phương pháp so màu ở bước sóng 640 đến 660 nm. (Theo tiêu chuẩn ISO/DIS method 11732)
 • Khoảng đo ammonia thấp: 0 -0.5 mg /lít hoặc 0 – 5 mg /lít
 • Khoảng đo ammonia cao: 0 – 5 mgN/lít hoặc 0 – 50 mgN/lít

Chỉ tiêu Nitrate và Nitrite trong phân bón

 • Nitrat bị khử thành nitrit bằng hydrazin trong dung dịch kiềm, với chất xúc tác đồng, theo phương pháp tiêu chuẩn DIN và ISO (DIS 38405 và ISO/DIS 13359), sau đó phản ứng với sulfanilamit và NEDD để tạo thành hợp chất màu hồng đo ở bước sóng 520nm. Axit photphoric được thêm vào ở giai đoạn cuối cùng để giảm độ pH, do đó tránh kết tủa canxi và magie hydroxit. Máy lọc máu loại bỏ nhiễu từ các mẫu màu và chất rắn lơ lửng.
 • Khoảng đo: 0 -90mg NO3-N/lít hoặc 0-730 mg NO3-N/lít.

Chỉ tiêu Total phosphorus

 • Các mẫu được chiết xuất thủ công bằng quy trình AOAC đối với tổng phốt pho. Dịch chiết mẫu được pha loãng với axit clohydric, được lấy lại mẫu, sau đó trộn với thuốc thử vanadat và molybdat để tạo thành phức màu vàng đo ở bước sóng 420 nm..
 • Khoảng đo thấp: 0 -500 mg P2O5/lít
 • Khoảng đo cao: 0 – 2000 mg P2O5/lít
 • Hoặc theo: 0- 873 mgP/lít
 • Tham khảo: AOAC proposed analytical method, Laboratory of the Indiana State Chemist, May 1999

Chỉ tiêu kali

 • Quy trình tự động tuân theo phương pháp AOAC đã sửa đổi (1) đối với kali bằng cách sử dụng quang kế ngọn lửa (bộ lọc K 768 nm) không có chất tham chiếu bên trong như đề xuất của Newlon (2). Lantan oxit được sử dụng để loại bỏ hiệu ứng photphat..
 • Khoảng đo Kali: 0 – 400 mg K2O/lít.
 • Tham khảo:
  • AOAC Official Methods of Analysis, 15th edition, section 983.02 (1990)
  • Newlon, N. Journal of AOAC International, Vol. 76, No. 6, page 1182 (1993).

Chỉ tiêu ure

 • Ure được phân tích dựa phản ứng với p-dimethylamino benzaldehyde để tạo thành phức có mầu vàng và xác định tại bước sóng
 • Khoảng đo Ure: 0- 100 mgN /lít hoặc 0- 700 mgN/lít

Chỉ tiêu Total Nitrogen trong phân bón

 • Nitơ tổng số đo được trong phương pháp này chỉ là nitrat và nitơ amoniac. Không bao gồm các dạng nitơ nào khác. Nitrat bị khử thành amoniac bằng thuốc thử hypovanadous. Amoniac thu được cộng với amoniac ban đầu có trong mẫu sau đó phản ứng với dung dịch phenol kiềm và clo tự do để tạo ra phức màu xanh lam được đo ở bước sóng 630 nm.
 • Khoảng đo: 0- 25 mgN /lít hoặc 0- 160 mgN/lít

Tham khảo thêm các model khác của cho: Hệ thống phân tích dòng tự động trong phân bón AA500

AutoAnalyzer Multi-test Methods:

Multi-test manifolds SEAL: SEAL có dải rộng các multi-test manifolds; giúp cho phân tích nhiều thông số với chỉ một kênh

 • MT8: for water, waste water, soil and plant extracts, fertilizer, etc.

ANALYTE     METHOD  LOWER RANGE UPPER RANGEFILTER
AlkalinityG-148-950-300 to 0-500 mg/L as CaCO3550
Ammonia (salicylate)G-102-930-0.25 to 0-5 mg/L0-2.5 to 0-25 mg/L as N660
Ammonia (phenate)G-102-930-0.5 to 0-5 mg/L0-2.5 to 0-20 mg/L as N630
BoronG-214-980-2 to 0-15 mg/L0-10 to 0-90 mg/L420
BromideG-301-040-10 to 0-100 mg/L0-25 to 0-250 mg/L as Br600
CalciumG-209-980-12 to 0-100 mg/L Ca570
ChlorideG-133-950-10 to 0-100 mg/L0-25 to 0-250 mg/L480
Chromium (6 )G-284-020-1 to 0-10 mg/L0-5 to 0-45 mg/L550
FluorideG-383-080-2 to 0-6 mg/L620
HardnessG-244-000-400mg/L CaCO3520
IronG-210-980-1.5 to 0-15 mg/L0-14 to 0-140 mg/L Fe560
IodideG-300-010-20 to 0-150 µg/L0-100 to 0-300 µg/L as I420
MagnesiumG-315-050-1.5 to 0 – 3 mg/L0-10 to 0-15/90 mg/L510
ManganeseG-314-050-3.75 to 0-30 mg/L480
NicotineG-217-980-400 to 0-4000 mg/L0-2 to 0-10 g/L460
NitrateG-109-940-0.3 to 0-2.75 mg/L0-1 to 0-11 mg/L as N550
NitriteG-109-940-0.3 to 0-2.75 mg/L0-1 to 0-11 mg/L as N550
Nitrogen, total
(NH3 NO3 only)
G-305-040–25 to 0-160 mg/L660
Nitrogen, total KjeldahlG-188-970-1 to 0-8 mg/L0-3.5 to 0-25 mg/L as N660
PhenolG-360-060-2 to 0-20 mg/L510
PhosphateG-103-930-1.7 to 0-7.5 mg/L0-10 to 0-50 mg/L as P660
Phosphate (molybdovanadate)G-304-040-30 to 0-300 mg/L0-200 to 0-2000 mg/L420
Phosphorus, total KjeldahlG-189-970-1.7 to 0-6 mg/L0-6 to 0-50 mg/L as P660
PotassiumG-184-960-100 mg/L0-200 mg/L as K2Oflame
SilicateG-147-950-6 to 0-60 mg/L0-30 to 0-300 mg/L as SiO2660
SodiumG-184-960-100 mg/L0-200 mg/L as Naflame
SulfideG-213-980-0.5 to 0-4 mg/L0-2.0 to 0-12 mg/L as S660

Note: Dual-range with dialyzer for high range.  Dialyzer heating bath 37°. High range can be extended by a factor of 3 with smaller sample pump tube.

 • MT8A /MT8B for water, waste water, soil and plant extracts, fertilizer, etc.

Other parameters and ranges as per MT7 and MT8.

ANALYTEMETHOD    LOWER RANGE UPPER RANGE FILTER
Nitrate – Nitrite, Cadmium ColumnG-200-970-0.35 to 0-2 mg/L as N0-0.35 to 0-2 mg/L as N550
Nitrate – Nitrite, Cadmium Coil G-287-020-0.35 to 0-2 mg/L as N0-0.35 to 0-2 mg/L as N550

Note: Single range- heating bath 37°