Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm SMEG – Ý

 

CÁC DÒNG MÁY RỬA DỤNG CỤ HÃNG SMEG – ITALIA (G7)

 

1. Máy rửa dụng cụ thủy tinh GW0160 series

 

 • Kích thước buồng: 520x515x545mm
 • Rửa ở 01 hoặc 02 cấp độ với nhiều loại dụng cụ khác nhau
 • Chức năng rửa (washing)

 

 

 

2.  Máy rửa dụng cụ thủy tinh GW1160 series

 

 • Kích thước buồng: 520x515x545mm
 • Rửa ở 01 hoặc 02 cấp độ với nhiều loại dụng cụ khác nhau
 • Chức năng rửa (washing) + tiệt trùng (disinfecting)

 

 

3. Máy rửa dụng cụ thủy tinh GW2145 series

 

 • Kích thước buồng: 380x480x580mm
 • Rửa ở 01 hoặc 02 cấp độ với nhiều loại dụng cụ khác nhau
 • Chức năng rửa (washing) + tiệt trùng (disinfecting)

 

 

4. Máy rửa dụng cụ thủy tinh GW4060 series

 

 • Kích thước buồng: 520x515x545mm
 • Rửa ở 01 hoặc 02 cấp độ với nhiều loại dụng cụ khác nhau
 • Chức năng rửa (washing) + tiệt trùng (disinfecting) + sấy khô (drying)

 

5. Máy rửa dụng cụ GW4060 series

 

 • Kích thước buồng: 520x515x545mm
 • Rửa ở 01 hoặc 02 cấp độ với nhiều loại dụng cụ khác nhau
 • Chức năng rửa (washing) + tiệt trùng (disinfecting) + sấy khô (drying)
 • Có tích hợp buồng chứa thuốc tẩy rửa

 

6. Máy rửa dụng cụ GW3060 series

 

 • Kích thước buồng: 520x515x545mm
 • Rửa ở 01 hoặc 02 cấp độ với nhiều loại dụng cụ khác nhau
 • Chức năng rửa (washing) + tiệt trùng (disinfecting) + sấy khô (drying)

 

7. Máy rửa dụng cụ GW4090 series

 

 

 • Kích thước buồng: 520x515x545mm
 • Rửa ở 01 hoặc 02 cấp độ với nhiều loại dụng cụ khác nhau
 • Chức năng rửa (washing) + tiệt trùng (disinfecting) + sấy khô (drying)
 • Có tích hợp buồng chứa thuốc tẩy rửa

 

8. Máy rửa dụng cụ GW6010 series

 

 • Kích thước buồng: 650x720x1945mm
 • Cửa kính có thể quan sát bên trong
 • Rửa ở 05 cấp độ với nhiều loại dụng cụ khác nhau
 • Chức năng rửa (washing) + tiệt trùng (disinfecting) + sấy khô (drying)

 

 

 

 

 

9. Máy rửa dụng cụ GW6090 series

 

 • Kích thước buồng: 670x650x835mm
 • Rửa ở 03 cấp độ với nhiều loại dụng cụ khác nhau
 • Chức năng rửa (washing) + tiệt trùng (disinfecting) + sấy khô (drying)

 

 

 

 

Brochure: Laboratory Glassware Washer – SMEG

Tham khảo thêm Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp