Khái niệm Máy sắc ký ion IC và ứng dụng máy sắc ký ion IC?

Khái niệm Máy sắc ký ion IC và ứng dụng máy sắc ký ion IC?

Công ty Việt Nguyễn là đại lý chính thức hãng ERRCI – Italia về máy sắc ký Ion IC với các model:

Hình 1: Máy sắc ký Ion IC Model: ERRECI S150

1/ Model: ERRECI S150: Hệ thống máy sắc ký Ion IC thủ công bao gồm: Bơm đẳng dòng + đầu dò đo độ dẫn + bộ khử nền suppressor + bộ van tiêm thủ công + lò cột + phần mềm điều khiển và lưu dữ liệu (ERRECI S150: Manual Ionic chromatography system configured with isocratic pump, conductivity detector, suppressor, manual injection valve, column oven, software and data station to perform ion and cation determinations)

2/ Model: ERRECI S151: Hệ thống máy sắc ký Ion IC tự động bao gồm: Bơm đẳng dòng + đầu dò đo độ dẫn + bộ khử nền suppressor + bộ tiêm mẫu tự động + lò cột + phần mềm điều khiển và lưu dữ liệu (ERRECI S151 Automatic chromatography system configured with isocratic pump, conductivity detector, suppressor, autosampler, column oven, software and data station to perform ion and cation determinations)

3/ Model: ERRECI S153-G: Hệ thống máy sắc ký Ion IC tự động bao gồm: 01 bơm gradient + 01 bơm đẳng dòng + đầu dò đo độ dẫn + bộ khử nền suppressor + bộ tiêm mẫu tự động với bộ tiêm đôi + lò cột + phần mềm điều khiển và lưu dữ liệu (ERRECI S153-G Automatic chromatography system configured with one gradient pump, one isocratic pump, conductivity detector, suppressor, autosampler for double injections, column oven, software and data station to perform simultaneus ion and cation determinations)

Thông tin liên hệ công ty ERRECI S.r.l.:

ERRECI S.r.l.
Via delle Robinie, 21
20090 OPERA (MI)
Tel. +39/02/57600456
Cel. +39/338/6690108
Fax +39/02/57600082
e-mail: ermes@erreci-tech.it
web: www.erreci-tech.it

 

1. Khái niệm máy sắc ký Ion IC:

1/   Khái niệm kỹ thuật sắc ký:

 • Sắc ký là kỹ thuật tách các cấu tử ra khỏi hỗn hợp dựa trên ái lực khác nhau của mỗi cấu tử đối pha tĩnh và pha động:
  • pha tĩnh: có tác dụng giữ cấu tử cần tách (lớp chất cố định)
  • pha động: có tác dụng kéo cấu tử cần tách ra khỏi cột (chất lỏng, khí)
 • Phân loại sắc ký theo bản chất của 02 pha sử dụng:

 • Thứ tự ra khỏi cột:
  • Hợp chất có ái lực nhiều với pha động thì có xu hướng ra khỏi cột trước
  • Hợp chất có ái lực nhiều với pha tĩnh thì bị giữ lại lâu hơn trong cột và ra sau

2/  Khái niệm máy sắc ký Ion IC:

 • Sắc ký ion là kỹ thuật tách các cấu tử anion hay cation từ hỗn hợp qua cột sắc ký dựa trên ái lực khác nhau của mỗi ion đối với pha tĩnh và pha động.
 • Ion càng bị giữ mạnh bở pha tĩnh thì càng ra trễ.
 • Gradient : tăng nồng độ/điện tích của chất rửa giải (eluent)
 • Hệ thống Máy sắc ký Ion IC thường dùng để tách các hạt mang điện tích từ một dung dịch chất lỏng và đo nồng độ của chất này với độ chính xác tới ppb (part per billion – phần tỷ). Sắc ký Ion (từ đây gọi tắt là IC) có thể phân tích được các anion như F–, Cl–, NO–3, NO–2 , các cation như Li+, Na+, NH4+, K+, Ca2+, và Mg2+; các muối hữu cơ như các axit carboxylic và nhóm amin; và các protein.
 • Ion được phát hiện dựa trên độ dẫn điện CD, vì thế khi sử dụng CD cần khử nền
 • Thành phần cơ bản của một máy sắc ký Ion IC:

 

 

 Hình 2: Sơ đồ hệ thống máy sắc ký Ion IC

Hình 3: Sơ đồ hệ thống máy sắc ký Ion IC

2.    Ứng dụng máy sắc ký Ion?

 • Máy sắc ký Ion cho phân tích các ion trong nước, nước thải, đất: Na, Ca, K, Mg, Ni, Cd, Pb, Fe, F-, Cl-, SO4 2-, SO32-, PO43-….
 • Máy sắc ký ion phân tích vết trong nước siêu sạch (ppb) : F-, Cl-, SO4 2-, PO43-…
 • Máy sắc ký Ion phân tích vết các hợp chất Oxyhalide trong nước sạch và ăn uống (ppb) : BrO3-, ClO3-, ClO2-
 • Phân tích các hợp chất như Monophosphate, Polyphosphate (Di, tripolyphosphate, metaphosphate ), Histamin, Choline, Chlorate, Bromate, Borate, các acid hữu cơ như Citric, Lactic, Propionic, Oxalic, Butyric, Formic… trong thuỷ hải sản và thực phẩm khác.
 • Phân tích các chỉ tiêu trong nền mẫu môi trường theo quy định của các cơ quan chức năng.

3.    Một số phương pháp ứn dụng Máy sắc ký Ion IC trong môi trường theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Mọi thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

Địa chỉ: 211/10/1 Vĩnh Viễn – P.04 – Q.10 – Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028.66 570 570                | Fax: 028.62 55 77 09

Hotline: 0932 664422

Mail: info@vietnguyenco.vn | Web: www.vietnguyenco.vn