Nước siêu sạch loại I cho ứng dụng HPLC trong thí nghiệm

Khái niệm HPLC và các yếu tố trong nước chuẩn bị mẫu/pha động ảnh hưởng đến phương pháp HPLC

 • HPLC – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao – High Performance Liquid Chromatography là một phương pháp đáng tin cậy được thực hiện trong nhiều phòng thí nghiệm.
 • Phạm vi ứng dụng của phương pháp HPLC rất rộng, như phân tích các hợp chất thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh, các chất phụ gia thực phẩm trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, môi trường…
 • Một trong những vấn đề phổ biến nhất trong phương pháp HPLC liên quan đến chất lượng dung môi/ pha động. Các chất gây ô nhiễm trong dung môi có thể ảnh hưởng đến hoạt động HPLC theo nhiều cách:

Các hạt kích thước nhỏ:

 • Các hạt kích thước nhỏ có thể gây hại bơm và kim phun. Các hạt nhỏ này có thể cắm vào cột hoặc các khối (frits), gây ra sự gia tăng áp lực. Các hạt cũng có thể hoạt động như một pha rắn thứ cấp có thể liên kết thành phần mẫu.

 Chất hữu cơ

 • Sự ô nhiễm chất hữu cơ trong nước siêu sạch có thể ảnh hưởng đến sự phân tách sắc ký bằng các cách khác nhau:
  • Các phân tử hữu cơ có hể tích tụ trên bề mặt của hạt cột sắc ký, làm chậm sự tiếp cận của các phân tử mẫu và dung môi đến các vị trí liên kết nằm bên trong các lỗ của hạt, gây ra các vấn đề chuyển khối và dẫn đến mất độ phân giải, làm ngắn tuổi thọ của cột.
  • Các phân tử hữu cơ trong nước được dùng làm chất rửa giải có thể cạnh tranh với với các phân tử mẫu để liên kết các nhóm hoạt động trên và trong các hạt sắc ký. Đó là nguyên nhân gây nên ít phân tử mẫu bị ràng buộc trong giai đoạn tiêm và liên kết. Do đó, ít phân tử mẫu được giải phóng trong quá trình rửa giải. Kết quản là, đô nhạy của phương pháp phân tích sắc ký bị giảm đi do có các chất hữu cơ trong nước dùng để sử dụng để phân tách sắc ký.
  • Các chất hữu cơ có thể tích lũy ở đầu cột và sau đó rửa giải dưới dạng chất gây ô nhiễm/ đỉnh ma.
  • Nếu mức độ nhiễm hữu cơ quá cao, chất gây ô nhiễm có thể hoạt động như một pha tĩnh mới, gây ra sự thay đổi trong thời gian lưu giữ và đuôi đỉnh. Tích lũy vật liệu hữu cơ trong cột có thể dẫn đến tăng áp lực ngược.

Chất keo (Colloids)

 • Chất keo có thể hấp phụ không đảo ngược trên pha tĩnh, do đó làm mất hiệu quả tách ban đầu của cột.

Vi khuẩn

 • Vi khuẩn có thể động lại ở cột và frits và giải phóng các sản phẩm phụ hữu cơ.

Các ion (Ions)

 • Cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phân tách sắc ký. Việc điều chỉnh cường độ ion của dung dịch có thể ảnh hưởng đến một số sự phân tách. Và nếu chat gây ô nhiễm ion là các ion hấp thụ tia cực tím (ví dụ: Nitrat, nitrit), nó sẽ xuất hiện dưới dạng cực đại và gây khó khăn cho việc phân tích dữ liệu.
 • Trong số các chất gây ô nhiễm nước khác nhau, cái có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước được dùng để pha loãng mẫu, làm dung dịch chuẩn hoặc pha động….chất hữu cơ có thể là những chất quan trọng nhất.

Vì tất cả các lý do này, việc lựa chon máy lọc nước siêu sạch/ siêu tinh khiết loại I cho ứng dụng HPLC là rất quan trọng.

Máy lọc nước siêu sạch Loại I EVOQUA cho các ứng dụng HPLC

Máy lọc nước siêu sạch loại I EVOQUA đáp ứng các tiêu chuẩn ASTM (American Society for Testing and Materials) D1193, ISO (International Organization for Standardization) 3696, và CLSI-CLRW (Clinical and Laboratory Standards Institute-Clinical Laboratory Reagent Water) cho các ứng dụng phòng thí nghiệm như: HPLC, GC, AA, ICP-MS, dung dịch đệm, nuôi cấy tế bào, IVF, thuốc thử sinh học phân tử…

ASTM Standard Specification for Reagent Water ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​Type ​µS/cm MΩ-cm ​TOC µg/l (max.) ​CI µg/l (max.) ​Total Silica µg/l (max.) ​Bac.growth cfu/ml (max.) ​Endotoxin EU/ml (max.)
I 0.055 ​18 ​50 ​1 ​3
IA ​0.055 ​18 ​50 ​1 ​3 ​10 / 1000 ​0.03
IB ​0.055 ​18 ​50 ​1 ​3 ​10 / 100 ​0.25
​IC ​0.055 ​18 ​50 ​1 ​3 ​100 / 10 ​0.25
 • LaboStar® PRO System: LaboStar PRO DI 2, LaboStar PRO UV 2, ​LaboStar PRO UV ​4
 • ​LaboStar® PRO TWF System: LaboStar PRO TWF, LaboStar PRO TWF UV
 • ​Ultra Clear® TP System: Ultra Clear TP UV TM, Ultra Clear TP UV UF TM
 • ​Ultra Clear® TP TWF System: Ultra Clear TP TWF UV TM, Ultra Clear TP TWF UV UF T​M
 • Ultra Clear® TP TWF EDI System: ​Ultra Clear TP TWF EDI UV TM, Ultra Clear TP TWF EDI ​UV UF TM

Website Evoqua: EVOQUA WATER SYSTEM TYPE 1 (ULTRA PURE) WATER

Tham khảo thêm: Máy lọc nước siêu sạch EVOQUA – ĐỨC Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp