Tag Archives: Bể cách dầu

Bể cách thủy & Bể cách dầu Memmert – Đức

1. Giới thiệu sơ lược về Hãng Memmert Memmert GmbH + Co. KG được thành lập từ năm 1947 bởi một kỹ sư điện tài năng Willi Memmert, có hơn 65 năm trong việc sản xuất và cải tiến tủ...  Xem chi tiết