Tag Archives: Cân cho ngành dược

Tiêu chuẩn GLP và cân Precisa – Thụy Sỹ cho ngành dược phẩm

Định nghĩa về GLP – Good laboratory practice GLP – Good laboratory practice –  “Thực hành tốt trong phòng kiểm nghiệm”, lần đầu tiên được giới thiệu ở New Zealand và Đan Mạch vào năm 1972. Đây là hệ thống...  Xem chi tiết

Chức năng tiêu biểu của cân 5 số lẻ cho ngành dược SERIES 390

Cân 5 số lẻ ngành dược Precisa – Thụy Sỹ dành cho NGÀNH DƯỢC bao gồm các dòng: HF, HA, HE, HM HF + Electric draft shield + TLS + AOS + ECS HA + Electric draft shield + TLS...  Xem chi tiết