Tag Archives: CP80NX

Máy siêu ly tâm CP100NX, CP90NX, CP80NX Himac (Koki Holdings)

I. Tính năng kỹ thuật CP100NX, CP90NX, CP80NX HIMAC Màn hình LED – Hiển thị trạng thái hoạt động tức thời của máy. Máy siêu ly tâm CP100NX, CP90NX, CP80NX HIMAC với màn hình LED với chiều dài 47cm nằm...  Xem chi tiết