Tag Archives: EBA 270

Máy ly tâm EBA 200/S, EBA 270, EBA 280/S, Heamatokrit 200 Hettich

  1. Máy tâm EBA 200, EBA 200S Hettich – Đức Thể tích tối đa: 8 x 15 ml Tốc độ ly tâm đối đa: 3,461 | 6,153 Tốc độ vòng quay tối đa: 6,000 min-1 | 8,000 min-1 Kích thước:  228 x 261 x 363...  Xem chi tiết