Tag Archives: forensic

Ứng dụng LCMSMS Sciex trong ngành pháp y

Giới thiệu chung LCMSMS (Liquid Chromatography-Mass Spectrometry) là một phương pháp phân tích hóa học được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả ngành pháp y. Phương pháp này kết hợp hai kỹ thuật phân tích...  Xem chi tiết