Tag Archives: giá

Graphene – Giải pháp nghiên cứu

Graphene – Giải pháp nghiên cứu 1. Giới thiệu Graphene Graphene đã nhanh chóng nổi lên như vật liệu lượng tử được mong đợi trong nhiều lĩnh vực ứng dụng kể từ thuyết dự đoán năm 1940s và thí nghiệm...  Xem chi tiết