Tag Archives: Glyphosate

Giải pháp SCIEX cho Glyphosate

Glyphosate – Thuốc diệt cỏ phổ biến và nguy hại sức khỏe cho con người Glyphosate (N-(phosphonomethyl)glycine) là một loại thuốc diệt cỏ và chất làm khô cây trồng được sử dụng rộng rãi. Nó đã được coi là độc...  Xem chi tiết