Tag Archives: GPC

Các cấu hình và giải pháp Hệ thống sắc ký rây phân tử GPC/SEC hãng PSS GmBH

Hệ thống sắc ký rây phân tử GPC/SEC SECcurity2 Starter Package Order code: SECcurity2 Starter Package Thành phần cung cấp bao gồm: 01 bơm đẳng tốc SECcurity2 (isocratic pump) 01 bơm tiêm mẫu bằng tay SECcurity2 (manual injector) 01 bộ...  Xem chi tiết