Các cấu hình và giải pháp Hệ thống sắc ký rây phân tử GPC/SEC hãng PSS GmBH

Hệ thống sắc ký rây phân tử GPC/SEC SECcurity2 Starter Package

Order code: SECcurity2 Starter Package

Thành phần cung cấp bao gồm:

 • 01 bơm đẳng tốc SECcurity2 (isocratic pump)
 • 01 bơm tiêm mẫu bằng tay SECcurity2 (manual injector)
 • 01 bộ bảo vệ cột SECcurity2 (column compartment)
 • 01 đầu dò RI SECcurity2 (RI detector)
 • 01 phần mềm phân tích và điều khiển thiết bị WinGPC UniChrom software with ChromPilot instrument control

Có thể nâng cấp:

 • Bộ khử khí degasser
 • Bộ đưa mẫu tự động autosampler
 • Thêm các đầu dò đáp ứng các ứng dụng phân tích additional detectors, instruments and methods

Hệ thống sắc ký rây phân tử GPC/SEC  SECcurity2 GPC/SEC Research System

Order code: SECcurity2 GPC/SEC Research System

Thành phần cung cấp bao gồm:

 • 01 bơm đẳng tốc SECcurity2 (isocratic pump)
 • 01 bơm tiêm mẫu bằng tay SECcurity2 (manual injector)
 • 01 bộ bảo vệ cột SECcurity2 (column compartment)
 • 01 đầu dò RI SECcurity2 (RI detector)
 • 01 phần mềm phân tích và điều khiển thiết bị WinGPC UniChrom software with ChromPilot instrument control

Có thể nâng cấp với các thiết bị sau:

 • Bộ khử khí degasser
 • Bộ đưa mẫu tự động autosampler
 • Lựa chọn thêm đầu dò đa chức năng (đầu dò phân tán ánh sáng SLS/DLS, độ nhớt ((light scattering SLS/DLS, viscometry))); đầu dò DAD/ PDA bao gồm phổ 03 chiều; đầu dò ELSD, đầu dò huỳnh quang bao gồm bổ phát xạ/ tắt 3D

 • Bộ van chuyển tự động phân đoạn; bộ tách 2D hoặc bộ chuyển cột ((automatic) valves for fractionation, 2D separation or column switching)
 • Bộ thu thập phân đoạn (fraction collectors)
 • Khối phổ (mass spectrometry) hoặc hồng ngoại FTIR (FTIR hyphenation)

 

 • LIÊN HỆ TƯ VẤN GIẢI PHÁP:
  • Mr. Nguyễn Hoàng Long (Steven) (GIÁM ĐỐC KINH DOANH
  • Tel: 0932 664422
 • THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM VIỆT NGUYỄN PHÂN PHỐI TẠI ĐÂY