Tag Archives: hạt vi nhựa;raman;rms1000;edinburgh;PE;nhựa;poymer

Hạt vi nhựa – Bình thường hay phức tạp hóa?

Hạt vi nhựa trong đời sống Tin tức về polymer Hạt vi nhựa ngày càng được phát hiện nhiều trong thức ăn, kể cả con người. Trong tập 5, số 3 từ “Tạp chí Kiểm nghiệm và an toàn thực...  Xem chi tiết