Tag Archives: hiệu chuẩn bụi

Hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn bụi (tích hợp hệ thống thiết bị)

Hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn bụi (tích hợp hệ thống thiết bị) Bao gồm: 1. Hạt bụi chuẩn Model: PolyStyrene Latex spheres (PSL’s) Hãng sản xuất: Thermo Scientific – Mỹ Kích thước hạt các loại: (0,1 ÷100)µm; Độ không...  Xem chi tiết