Tag Archives: Hiệu năng cao

Sắc ký lỏng hiệu năng cao hãng JASCO

Sắc ký lỏng LC-4000 Jasco Sắc ký lỏng là kỹ thuật phân tích quen thuộc, truyền thống, được tin dùng trên thị trường. Nhằm gia tăng trải nghiệm người dùng, JASCO đã xây dựng dòng Sắc ký lỏng hiệu năng...  Xem chi tiết