Tag Archives: HTA

Thông báo về bộ đưa mẫu không gian hơi headspace hãng HTA được điều khiển trực tiếp bởi phần mềm CompassCDS trên hệ thống GC hãng SCION Instruments

Thông báo về bộ đưa mẫu không gian hơi headspace hãng HTA được điều khiển trực tiếp bởi phần mềm CompassCDS trên hệ thống GC hãng SCION Instruments Link thông tin tại website hãng HTA: https://www.hta-it.com/blog/hta-gc-autosamplers-fully-integrated-with-scion-compasscds.html 1. Thông tin chung: Hãng...  Xem chi tiết

Bộ tiêm mẫu tự động HTA (lỏng, Headspace và SPME) cho máy sắc ký khí GC và sắc ký lỏng HPLC hãng HTA – Italia 

Bộ tiêm mẫu tự động HTA (lỏng, Headspace và SPME) cho máy sắc ký khí GC và sắc ký lỏng HPLC hãng HTA – Italia  Bộ tiêm mẫu tự động HTA cho máy sắc ký khí – tiêm mẫu lỏng...  Xem chi tiết