Tag Archives: Labcold

Tủ đông âm sâu phòng thí nghiệm Hãng Labcold

A. Giới thiệu về Hãng sản xuất Labcold – Xuất xứ: Anh Labcold được thành lập năm 1932 với tên Boro Dairy Laboratories and Appliance Company Limited. Năm 1946, công ty được đổi tên thành Boro Labs. Labcold được thành...  Xem chi tiết