Tag Archives: LC Forte/R

Ưu điểm của sắc ký lỏng điều chế LC Forte/R hãng YMC – Nhật Bản

Ưu điểm của sắc ký lỏng điều chế LC Forte/R hãng YMC – Nhật Bản PHÂN TÁCH VỚI TỐC ĐỘ CAO: YMC-GPC được sử dụng với tốc độ dòng nhanh hơn khoảng ba lần mà không có bất kỳ thay...  Xem chi tiết