Tag Archives: liquid chromatography

Cấu tạo Sắc ký lỏng HPLC

Cấu tạo Sắc ký lỏng HPLC JASCO Cấu tạo Sắc ký lỏng HPLC thường sẽ rất đa dạng, tùy theo nhu cầu ứng dụng. Nhưng về cơ bản, thiết bị HPLC sẽ luôn cần có những bộ phận cơ bản....  Xem chi tiết