Tag Archives: lớp phủ

Phương pháp huỳnh quang tia X cầm tay S1 Titan 800

PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG TIA X CẦM TAY S1 TITAN 800 CHO LỚP PHỦ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN VÀ ĐỘ DÀY LỚP PHỦ Nhu cầu nâng cao độ bền và vòng đời của sản phẩm trong điều kiện nhiệt độ...  Xem chi tiết