Tag Archives: M4

Graphene – Giải pháp nghiên cứu

Graphene – Giải pháp nghiên cứu 1. Giới thiệu Graphene Graphene đã nhanh chóng nổi lên như vật liệu lượng tử được mong đợi trong nhiều lĩnh vực ứng dụng kể từ thuyết dự đoán năm 1940s và thí nghiệm...  Xem chi tiết

Kính hiển vi Huỳnh quang M4 TORNADO – Phân tích Khoáng vật

Kính hiển vi Huỳnh quang tia X M4 TORNADO – Phân tích mặt cắt mỏng Khoáng vật Kính hiển vi Huỳnh quang tia X – Phương pháp hữu ích cho phát triển định hướng, phục hồi tài nguyên. Đặc biệt...  Xem chi tiết

Pháp Y Hình sự – Toàn diện bằng M4 TORNADO

Pháp Y Hình Sự – Toàn diện phân tích bằng M4 TORNADO Pháp Y Hình sự là mảng lĩnh vực chuyên nghiên cứu, tư vấn, đại diện pháp lý cho vấn đề liên quan Tội phạm và Hình sự. Vì...  Xem chi tiết