Tag Archives: Máy siêu ly tâm quy mô lớn

Máy siêu ly tâm quy mô lớn CC40NX, CC40SNX Himac

Máy siêu ly tâm quy mô lớn CC40NX, CC40SNX Himac Máy siêu ly tâm quy mô lớn CC40NX, CC40SNX Himac được thiết kế để tinh chế các mẫu có thể tích lớn như hạt virut hoặc hạt nano. Tùy thuộc vào...  Xem chi tiết