Tag Archives: MS

SCION 8900 TQMS – Nâng cấp hoàn hảo

SCION TQ 8900 TQMS – Sự nâng cấp hoàn hảo SCION 8900 TQMS là đầu dò khối phổ Sắc ký khí GC nhanh nhất thị trường. Kết hợp giữa tỷ lệ quét và tỷ lệ gia tăng MRM cho độ...  Xem chi tiết

Một số khái niệm về kỹ thuật sắc ký khối phổ LCMS?

Một số khái niệm về kỹ thuật sắc ký khối phổ LCMS? 1.  Kỹ thuật sắc ký là gì và phân loại? Sắc ký là kỹ thuật tách các cấu tử ra khỏi hỗn hợp dựa trên ái lực khác...  Xem chi tiết

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ LCMS?

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ LCMS? Máy sắc ký lỏng khối phổ LCMS là phương pháp được dùng trong phân tích vết (ppb, ppm) các hợp chất cần nhận danh chính xác. Trong những điều kiện vận hành...  Xem chi tiết