Tag Archives: Phân tích Brominated

Tiêu chuẩn ROHS và các phương pháp phân tích các chất độc hại trong ROHS

Tiêu chuẩn ROHS đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khỏi những chất độc hại. Ngoài ra còn là thước đo đánh giá độ tin cậy của các doanh nghiệp sản...  Xem chi tiết