Tag Archives: Phân tích dòng liên tục

Xác định đồng thời phenol dễ bay hơi, xyanua, chất hoạt động bề mặt anion và nitơ amoni trong nước uống bằng Hệ thống phân tích dòng chảy liên tục (Continuous Flow Analyzer – CFA)

1. Giới thiệu Trong nghiên cứu mới nhất của tác giả Guofu Qin và cộng sự từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Tây An và Bệnh viện Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh nghề nghiệp Hàng...  Xem chi tiết

Phương pháp phân tích dòng liên tục CFA (SFA) Hãng SEAL Analytical

GIỚI THIỆU Phương pháp phân tích dòng liên tục CFA – Continuous Flow Analysis Phân tích dòng chảy liên tục (CFA) hoặc còn được gọi là kỹ thuật phân tích dòng chảy bao gồm kỹ thuật phân tích dòng phân...  Xem chi tiết