• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Máy phân tích Thủy ngân Hg

Máy phân tích thủy ngân

  • Model: Hydra IIAA Mercury Analyzer cho giới hạn phát hiện 5ng/ml; phù hợp các phương pháp: EPA Method 245.1 | EPA Method 245.5 | ​​EPA Method 245.6 | ​​EPA Method 7470​​A | ​​EPA Method 7471B | ​​EN 1483 | ​​EN13806 | ​​ISO 12846​
  • Model: QuickTrace® M-7600 Cold Vapor Atomic Absorption (CVAA) Mercury Analyzer cho giới hạn phát hiện 0.5ng/ml; phù hợp các phương pháp: EPA Method 245.1 | EPA Method 245.5 | SW 846-7470 | SW 846-7471 | ASTM Method; D3223, D3624, D3684, D6414, and D6784 | EU Methods; Din ISO 16772, EN-13806, EN-1483, và ISO 12846​
  • Model: QuickTrace® M-8000 Cold Vapor Atomic Fluorescence (CVAF) Mercury Analyzer cho giới hạn phát hiện 0.05ng/ml; phù hợp các phương pháp: EPA Method 245.7 | EPA Method 1631 | SW 846-7474 | EU Methods: Din ISO 16772 | EN-12338 | ISO 17852​
  • Model: Hydra IIC cho phân tích thủy ngân Hg trong mẫu rắn và bán rắn trực tiếp mà không cần phải phá mẫu; phù hợp các phương pháp: EPA Method 7473​ | ASTM D6722 | ASTM D7623

Xem tất cả 5 kết quả

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300