Cân 1 số lẻ, 2 số lẻ, 3 số lẻ dòng TW, TX, TXB series Hãng Shimazu

 

1. Cân 1 số lẻ, 2 số lẻ, 3 số lẻ dòng TW Series Hãng Shimazu – Nhật Bản

SeriesTW Series – Hãng Shimazu
ModelTW223LTW323LTW423LTWC323LTWC623L
Khả năng cân220 g320 g420 g320 ct (64 g)620 ct (124 g)
Min. độ đọc0.001 g0.001 g0.001 g0.001 ct (0.0002 g)
Đĩa cân (mm)Ø 110Ø 80
Kích thướcW206 × D291 × H241 mm
Trọng lượng4.2 kg4.1 kg

2. Cân 1 số lẻ, 2 số lẻ, 3 số lẻ dòng TX Series Hãng Shimazu – Nhật Bản

Series

TX Series – Hãng Shimazu

ModelTX223LTX323LTX423LTX2202LTX3202LTX4202LTXC323LTXC623L
Khả năng cân220 g320 g420 g2200 g3200 g4200 g320ct

(64 g)

620 ct

(124 g)

Min. độ đọc0.001 g0.001 g0.001 g0.01 g0.01 g0.01 g0.001 ct (0.0002 g)
Đĩa cân (mm)Ø 110W167 × D181Ø 80
Kích thướcW206 × D291 × H241 mmW200 × D291 × H80 mmW206 × D291 × H241 mm
Trọng lượng3.8 kg2.8 kg3.8 kg

 

3. Cân 1 số lẻ, 2 số lẻ dòng TXB Series Hãng Shimazu – Nhật Bản

SeriesTXB Series – Hãng Shimazu
ModelTXB222LTXB422LTXB622LTXB621LTXB2201LTXB4201LTXB6201LTXB6200L
Khả năng cân220 g420 g620 g2200 g2200 g4200 g6200 g6200 g
Min. độ đọc0.01 g0.01 g0.01 g0.1 g0.1 g0.1 g0.1 g1 g
Đĩa cân (mm)Ø 110Ø 80
Kích thướcW199 × D260 × H77 mm
Trọng lượng1.5 kg

 

Brochure: Shimadzu Electronic Balances General Catalog 2018

Tham khảo Cân điện tử/ phân tích/ vi lượng/ siêu vi lượng Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp