Giải pháp phân tích các hợp chất oxy trong xăng Tuân thủ tiêu chuẩn ASTM D4815 với GC SCION

Giới thiệu

Theo ủy quyền của EPA và CARB, các nhà tinh chế dầu mỏ phải kết hợp một số dạng của các thành phần có chứa oxy vào xăng sản xuất.

Mô hình mà các quy định dựa trên yêu cầu 2% trọng lượng oxy trong xăng được điều chế. Cả nhà tinh chế và cơ quan quản lý đều phải đảm bảo rằng yêu cầu này được đáp ứng bằng cách bổ sung một số hợp chất vào hỗn hợp xăng. Hầu hết các hợp chất này có dạng aliphatic hoặc ete như ethanol và t-butyl-methyl ether (MTBE).

Để định lượng các chất phụ gia oxy này, CARB đã chỉ định ASTM D4815 là phương pháp thử nghiệm cho tất cả các loại xăng.

Giải pháp phân tích

Máy sắc ký khí GC của SCION được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D4815.

SCION GC được trang bị hai cột, một Injector chia dòng/ không chia dòng, một van rotary 10 cổng và đầu dò FID duy nhất.

Cơ chế phân tách

Cột phân cực cao tiền xử lý các hợp chất có điểm sôi thấp và các thành phần không phân cực từ các thành phần sôi và cực cao hơn.

Các rượu, ete và các thành phần có điểm sôi cao được dội ngược vào cột không phân cực thứ hai tại đây chúng được phân tách theo thứ tự điểm sôi.

Hệ thống sử dụng bộ điều khiển điện tử khí mang để giảm tổng thời gian phân tích bằng cách tự động tăng áp suất trong lần xả ngược cuối cùng. Đầu dò TCD có thể được tích hợp vào để hỗ trợ trong đường ống thông hơi.

Sơ đồ hệ thống

 

Đặc tính nổi bật của hệ thống

Thông qua việc sử dụng hai cột, có thể tách các hợp chất oxy khỏi matrix xăng. Hỗn hợp chứa khoảng 7% trọng lượng của mỗi rượu và 4% trọng lượng của mỗi ether. Sau khi rửa giải hoàn toàn benzen và TAME, peak tổng hợp, được dội ngược trở lại đầu dò. Chúng không được định lượng nhưng được sử dụng để kiểm tra backflush đã hoàn thành (thể hiện thông qua việc đưa tín hiệu trở về đường nền).

Sắc ký đồ của hỗn hợp oxy

Độ lặp lại của hệ thống

Độ lặp lại của hệ thống đã được kiểm tra thông qua 20 lần tiêm liên tiếp hỗn hợp oxy, tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM D4815.

Độ lặp lại của mỗi lần tiêm đối với hỗn hợp oxy hóa.

Sắc ký khí SCION cho thấy độ lặp lại tuyệt vời trong 20 lần tiêm liên tiếp, với% RSD dao động từ 0,71% đến 1,6%, tương ứng.

Tóm lượt hệ thống

Hệ thống SCION GC, đầu dò FID, van 10 cổng và hai cột được sử dụng để phân tích các thành phần chưa oxy trong xăng bao gồm các loại rượu MTBE, TAME, DipE, ETBE và C1 đến C4, tuân thủ tiêu chuẩn ASTM D4815. Dữ liệu thực nghiệm chứng minh rằng có thể dễ dàng phân tách bằng cách sử dụng máy phân tích tiêu chuẩn cùng với các giá trị lặp lại tuyệt vời.

Tham khảo link:

Brochure về các giải pháp phân tích khí Analyzers

Tiêu chuẩn ASTM D4815.

Thông tin liên hệ và tư vấn giải pháp:

Trần Thế Duy (Mr.), SĐT: 0979089400

Email: duy.tran@vietnguyenco.vn