Giải pháp phân tích khí trong dầu biến thế bằng SCION TOGA và Headspace theo phương pháp ASTM 3612

Giới thiệu

Dầu biến thế, nói chung là dầu khoáng, được sử dụng trong máy biến thế. Trong điều kiện bình thường, nhẹ, có rất ít phân hủy. Tuy nhiên, đôi khi gia nhiệt cục bộ hoặc gia nhiệt đồng thời của dầu xảy ra và các sản phẩm phân hủy được hình thành. Nếu nồng độ của các khí này đạt đến điểm tới hạn, khả năng xảy ra sự cố của máy biến áp thảm khốc là rất cao.

ASTM D3612 hướng dẫn chi tiết ba phương pháp khác nhau để phân tích khí máy biến áp. Trong quá trình trích ly chân không, khí được chiết xuất từ ​​dầu thông qua thiết bị chiết chân không (Vacuum Extraction) và được phân tích bằng phương pháp sắc ký khí (GC). Stripper Column Extraction chiết xuất khí hòa tan từ một mẫu dầu bằng cách phun dầu bằng khí mang lên Stripper Column chứa hạt có diện tích bề mặt cao. Các khí sau đó được xả từ Stripper Column vào một phân tích để phân tích. Phương pháp cuối cùng là Headspace Sampling trong đó mẫu dầu được Headspace trong một bình kín được phun bằng argon.

Giải pháp

Hệ thống được tùy chỉnh dựa trên máy 456-GC phù hợp với phương pháp ASTM D-3612 quy trình C, sử dụng bộ Headspace

Hệ thống được thiết kế riêng để phân tích H2, O2, N2, CO, CO2, CH4, C2H6, C2H4, C2H2 trong dầu biến thế

Hệ thống được thiết kế, lắp đặt, chạy thử và xây dựng phương pháp vận hành theo ASTM 3612 tại nhà máy để đảm bảo tối ưu nhất theo yêu cầu về thành phần và khoảng nồng độ của mẫu dầu biến thế

Hệ thống được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất, hiệu suất cao, tính năng thân thiện

Đạt chứng chỉ ISO-9001:2015 và CE

 

Mô tả cơ chế phân tách

Hệ phân tích sử dụng 2 đầu dò TCD và FID nối tiếp nhau với thông qua bộ methan hóa (methanizer). Các khí H2, O2, N2, CH4, CO được rửa giải từ cột ray phân tử molsieve 13x, sau đó trong khi H2, O2, N2 phát hiện bởi TCD thì CH4 và CO đã được methan hóa được phát hiện trên đầu dò FID. Các khí còn lại bao gồm CO2 và các đồng phân C2-C3 rửa giải từ polymer sốp (the porous polymer column) sẽ được FID phát hiện

Bộ metan hóa (methanizer)

Bộ methane hóa on-line được lắp đặt trên đường đi của mẫu có chức năng khử CO và CO2 thành CH4 và được phân tích trên đầu dò FID

Hệ thống sử dụng H2 và xúc tác Niken, ở nhiệt độ 4000C, đảm bảo hiệu suất chuyển đổi cao và độ lặp lại tốt

Khả năng phân tích của hệ

TCD Chanel

FID Chanel

Hệ phân tách hoàn toàn tất cả các thành phần quan tâm, và định lượng dễ dàng và đáng tin cậy, khả năng lặp lại rất tốt khi sử dụng Bộ phân tích Scion Transformer. Việc phân tích các khí từ dầu biến thế theo tiêu chuẩn ASTM D 3612, cũng có thể được thực hiện hoàn hảo với Scion TOGA với bộ lấy mẫu Headspace

Hệ thống bao gồm:

 1. Thân máy chính 456-GC
 2. Hệ thống lò cột
 3. Đầu dò kép TCD/FID
 4. Bộ methane hóa
 5. Hệ van cho phân tích khí
 6. Hệ thống điều khiển khí mang
 7. Bộ tiêm mẫu pha hơi Headspace
 8. Bộ phần mềm điều khiển và xử lý dữ liệu Compass CDS
 9. Các thiết bị, dụng cụ cho việc lắp đặt, vận hành thiết bị
 10. Khí mang và khí đầu dò
 11. File phương pháp phân tích đã được xây dựng tại nhà máy theo phương pháp ASTM 3612
 12. Hướng dẫn sử dụng và bảo trì định kỳ

Tham khảo link: ASTM Standard D 3612. “Analysis of Gases Dissolved in Electrical Insulation OiI by Gas Chromatography”, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.

Thông tin liên hệ và tư vấn giải pháp:

++Trần Thế Duy (Mr.), SĐT: 0979089400

++ Email: duy.tran@vietnguyenco.vn