Giải pháp phân tích dầu khoáng theo tiêu chuẩn DIN-EN-ISO 9377 sử dụng SCION 456 GC

Giải pháp

Giải pháp phân tích hiệu quả cao các hydrocacbon dầu khoáng trong nước bằng cách sử dụng SCION 456 GC được trang bị Programmable Temperature Vaporiser (PTV). Hệ thống này rất phù hợp với phương pháp DIN-EN-ISO 9377.

Giới thiệu

Hydrocarbon dầu khoáng thường được tìm thấy trong nước, thực phẩm và đất. Những hydrocacbon này có thể được chiết xuất bằng nhiều loại dung môi, trong đó phổ biến nhất là hexane và ether dầu khí. Vì nồng độ rất thấp nên cần làm giàu mẫu. Tuy nhiên, SCION đã phát triển một phương pháp chỉ đơn giản là sử dụng kỹ thuật Tiêm thể tích lớn (LVI) để đơn giản hóa quá trình tiền xử lý mẫu trong khi tăng đáng kể thông lượng.

Chỉ số Hydrocarbon (HOI) là tổng lượng hợp chất có thể được chiết xuất từ các mẫu nước sử dụng dung môi không phân cực. Dung môi phải có điểm sôi từ 39oC đến 69oC. Vì vậy thay thế việc sử dụng dung môi halogen hóa. Dung môi halogen hóa và nồng độ cao của các chất phân cực có thể cản trở việc xác định HOI. Ngoài ra, các hợp chất không được hấp thụ trên Florisil và phải rửa giải từ n-decane đến n-tetracontane. Phương pháp này phù hợp để xác định HOI ở nồng độ trên 0,1mg / L trong các mẫu nước.

Cơ chế phân tách

Mẫu được tiêm theo kỹ thuật PTV ở nhiệt độ bằng với điểm sôi của dung môi. Ban đầu, chia dòng được mở cho phép lượng lớn dung môi bay hơi từ Vent. Sau 0.17 phút, lỗ thông hơi đóng lại và nhiệt độ tăng lên. Điều này cho phép bay hơi và tiêm mẫu lên cột.

Sự phù hợp của hệ thống đã được kiểm tra thông qua các vùng cực đại C10 / C20 và C40 / C20, với 20 lần tiêm chuẩn hiệu chuẩn cấp thấp. Các giới hạn chấp nhận được xác định là một đỉnh tỷ lệ giữa 0.8 và 1.2

Độ lặp lại

Các tỷ lệ cao thu được từ thử nghiệm độ lặp lại cho thấy độ thu hồi cao của các thành phần mẫu và chọn lọc tối thiểu. Độ thu hồi cao thu được từ lớp lót dầu khoáng chuyên dụng được tối ưu hóa để giữ lại lâu hơn các thành phần mẫu. Điều này cho phép nhiều dung môi được thoát ra và không được đưa vào cột phân tích. Với đặc điểm kỹ thuật phù hợp với hệ thống, mẫu tham chiếu RIVM đã được phân tích

Dữ liệu độ lặp lại cho thấy rõ ràng hệ thống này rất phù hợp với phương pháp DIN-EN-ISO 9377. % RSD trên diện tích cực đại là 0.7% với tỷ lệ hydrocarbon là 1.1%, rõ ràng trong thông số kỹ thuật của phương pháp.

Kết luận

Giải pháp hệ thống cho ứng dụng này đã được tối ưu hóa để phân tích hydrocarbon dầu khoáng. Lớp lót dầu khoáng SCION, cột dầu khoáng và 456-GC được trang bị kim phun PTV và FID nhiệt độ cao đều đóng một vai trò quan trọng trong ứng dụng này. Cấu hình tối ưu hóa đảm bảo kết quả tuyệt vời cho việc phân tích dầu khoáng. Phân tích tỷ lệ hydrocarbon là 1.1% RSD, đáng kể trong các thông số kỹ thuật của DIN-EN-ISO-9377, trong đó nêu rõ rằng giá trị phải nhỏ hơn 14.1%.

Tham khảo link:

Brochure về các giải pháp phân tích khí Analyzers

Thông tin liên hệ và tư vấn giải pháp:

Trần Thế Duy (Mr.), SĐT: 0979089400

Email: duy.tran@vietnguyenco.vn