Việt Nguyễn là đại diện phân phối EVOQUA tại Việt Nam

 • EVOQUA có hơn 30 năm kinh nghiệm và đổi mới, là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực cung cấp hệ thống nước sạch/nước siêu sach cho khách hàng phòng thí nghiệm và công nghiệp.
 • Máy lọc nước siêu sạch EVOQUA vượt qua các tiêu chuẩn liên quan bao gồm: ASTM nước loại I, CLSI và ISO 3696 nước loại I.
 • Sản phẩm đáp ứng được tất cả các ứng dụng phòng thí nghiệm như: AAS, nuôi cấy mô và tế bào, các ứng dụng pyrogen,…
 • Đối với đối tượng khách hàng công nghiệp, EVOQUA cung cấp hệ thống lọc nước lên tới 10 m3/giờ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhà máy.

VIỆT NGUYỄN LÀ ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA EVOQUA – ĐỨC TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

HỆ THỐNG MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH PHÒNG THÍ NGHIỆM BAO GỒM:

1/ Máy lọc nước siêu sạch loại I

 • LaboStar® PRO System: LaboStar PRO DI 2, LaboStar PRO UV 2, ​LaboStar PRO UV ​4
 • ​LaboStar® PRO TWF System: LaboStar PRO TWF, LaboStar PRO TWF UV
 • ​Ultra Clear® TP System: Ultra Clear TP UV TM, Ultra Clear TP UV UF TM
 • ​Ultra Clear® TP TWF System: Ultra Clear TP TWF UV TM, Ultra Clear TP TWF UV UF T​M
 • Ultra Clear® TP TWF EDI System: ​Ultra Clear TP TWF EDI UV TM, Ultra Clear TP TWF EDI ​UV UF TM

Link: TYPE 1 (ULTRA PURE) WATER

2/ Máy lọc nước siêu sạch loại II

 • Labostar® RO DI Systems: ​LaboStar 10 RO DI
 • ​Ultra Clear® RO DI System: ​UltraClear RO DI 20, UltraClear RO DI 30
 • ​Ultra Clear® RO EDI System: Ultra Clear RO EDI 10, Ultra Clear RO EDI 20, Ultra Clear RO EDI 30, ​Ultra Clear RO EDI 55
 • Protegra CS® RO EDI System: Protegra CS RO EDI​ 120, Protegra CS RO EDI​​ 260, Protegra CS RO EDI ​​500, Protegra CS RO EDI ​​750

Link: TYPE 2 (PURE) WATER

3/ Máy lọc nước siêu sạch loại III

 • LaboStar® RO System: LaboStar 10 RO DI
 • Labostar® RO DI Systems: ​Ultra Clear RO 20, ​Ultra Clear RO 30, ​Ultra Clear RO 60, ​Ultra Clear RO 100
 • ​Protegra CS® RO EDI System​: ​​​Protegra CS RO 200, ​​​Protegra CS RO 500, ​​​Protegra CS RO 750, ​​​Protegra CS RO 1000
 • Deionizers: SG 2000 SK, SG 2800 SK, SG 4500 SK, SG 6200 SK, SG 7000 SK, SG 11000 SK, SG 1500 SK.

Link: TYPE 3 (RO / DEIONIZED) WATER SYSTEMS

Tham khảo thêm: Máy lọc nước siêu sạch EVOQUA – Đức Việt Nguyễn Co., Ltd phân phối