Phân tích dải sôi dầu mỏ bằng Sắc ký khí SCION 456-GC hoặc 436-GC theo ASTM D2887-B

Giới thiệu phân tích dải sôi dầu mỏ

Ở nhiều khu vực, ASTM D 2887 được sử dụng để xác định sự phân bố dải sôi của các sản phẩm dầu mỏ, vật liệu thô và sản phẩm chưng cất có điểm sôi cuối cùng là 538 °C hoặc thấp hơn. Kết quả này cung cấp cái nhìn toàn diện về thành phần và cho phép xác định giá trị sản phẩm nội tại.

Mặc dù chưng cất vật lý vẫn được coi là phương pháp tham chiếu cho quá trình chưng cất. Giải pháp chưng cất mô phỏng (SIMDIST) bằng sắc ký khí cung cấp lợi thế đáng kể so với quy trình vật lý. Đây là kỹ thuật khá hữu ích.

Phân tích bằng GC có độ chính xác tốt hơn, thông lượng cao hơn, thời gian thực hiện ít hơn và chi phí cho mỗi mẫu thấp hơn. Ngoài ra, SIMDIST yêu cầu lượng mẫu ít hơn đáng kể để phân tích và an toàn hơn.

Ngoài phương pháp phân tích tiêu chuẩn (quy trình A), quy trình thứ hai được mô tả trong tiêu chuẩn ASTM D2887 (quy trình B) là phương pháp nhanh.

Giải pháp phân tích cho quy trình D 2887 B được ứng dựng với các sản phẩm Dầu mỏ có phạm vi điểm sôi từ 36 °C đến 545 °C. Quy trình này cũng phù hợp với nhiên liệu sinh học.

Đối với gasoline, nên sử dụng phương pháp D 7096.

  • Các phân bố dải sôi thu được bằng phương pháp thử này về cơ bản tương đương với các phân bố dải sôi thu được bằng phương pháp chưng cất điểm sôi (TBP) thực sự (xem phương pháp ASTM D2892).
  • Các kết quả không tương đương với kết quả từ việc chưng cất với hiệu quả thấp. Chẳng hạn như các kết quả thu được bằng phương pháp ASTM D86 hoặc D1160.

Thực nghiệm

Thiết bị phân tích SCION SIMDIST bao gồm một 456-GC hoặc 436-GC, tích hợp Injector cool on column (COC), cột SIMDIST 5m x 0,53mm x 2,65m và Đầu dò ion hóa ngọn lửa (FID).

Hỗn hợp định tính của parafin từ C5 đến C44 (1% wt. each in CS2) đã được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa điểm sôi (HA) so với thời gian lưu (RT).

Kết quả

Hình 1 và 2 cho thấy sắc ký đồ của chuẩn hiệu chuẩn parafin bình thường. Và đường cong hiệu chuẩn RT với BP được sử dụng cho phân tích này.

Để kiểm tra xem các yêu cầu của ASTM D2887 có được đáp ứng khi sử dụng cấu hình này hay không. Tham khảo Gasoil số 2 đã được phân tích 11 lần, liên tiếp.

Hình 3 cho thấy sắc ký đồ của Gasoil tham chiếu này. Bảng 2 cho thấy các kết quả phân tích so với các giá trị tham chiếu và độ lệch tối đa cho phép.

Tất cả các kết quả thu được thông qua phương pháp này, sử dụng cấu hình này nằm trong giới hạn cho phép đối với ASTM D2887.

Bảng 2. Kết quả, giá trị tham chiếu và chênh lệch cho phép

Bảng 3. Độ chính xác thu được

Hình 1. D2887 Cal. STD (C5-C44)

Hình 1. D2887 Cal. STD (C5-C44)

Hình 3. Tham chiếu Gasoil

Phần kết luận

Kết quả phân tích dải sôi dầu mỏ thu được chứng minh rằng: cấu hình SIMDIST Scion này cho quy trình B D2887 của ASTM vượt qua các tiêu chí được nêu trong phương pháp được tham chiếu. Thời gian phân tích nhanh hơn 4 lần so với quy trình A.

Xin lưu ý rằng:

Sắc ký khí có thể được sử dụng để thay thế các phương pháp chưng cất thông thường để kiểm soát các hoạt động tinh chế.

Máy phân tích sắc ký khí SCION 456-GC hoặc 436-GC

Cung cấp các giải pháp tuyệt vời cho các ngành công nghiệp môi trường, dầu khí và hóa chất.

Ngoài ra, nếu bạn muốn trao đổi với chúng tôi để biết thêm thông tin về giải pháp, xin vui lòng đừng ngại liên lạc. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ.

Để tiếp tục tham gia các nghiên cứu và bài viết trong tương lai từ SCION. Vui lòng dành một phút để tham gia với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội và đăng ký nhận bản tin điện tử của chúng tôi.

Tham khảo link:

+ Brochure về các giải pháp phân tích khí Analyzers

+Brochure sản phẩm công ty VIỆT NGUYỄN: https://vietnguyenco.vn/wp-content/uploads/2020/07/Brochure-VNC-7-2020-6mb.pdf

Thông tin liên hệ và tư vấn giải pháp:

++ Trần Thế Duy (Mr.) –  SĐT: 0979089400

++ Email: duy.tran@vietnguyenco.vn