Viet Nguyen Co.,ltd đào tạo nội bộ sản phẩm hãng CDS – Mỹ (giải hấp nhiệt/ Pyrolysis/ Purge and Trap)

Đào tạo nội bộ sản phẩm hãng CDS – Mỹ (giải hấp nhiệt/ Pyrolysis/ Purge and Trap)

 • Sáng ngày 11.7.2020 – tại văn phòng công ty ở HÀ NỘI và HỒ CHÍ MINH, Phòng ứng dụng – giải pháp triển khai đào tạo nội sản phẩm CDS – Mỹ về các nội dung cho Phòng kinh doanh dự án:
  • Kiến thức về kỹ thuật Purge and Trap/ kỹ thuật giải hấp nhiệt Thermal Desorber TD/ nhiệt phân Pyrolysis
  • Các đặc điểm kỹ thuật/ đặc điểm nổi trội của sản phẩm hãng CDS/ Mỹ: https://www.cdsanalytical.com/
  • Ứng dụng:
   • kỹ thuật Purge and Trap theo thông tư QCVN 01-1:2018/BYT “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT”
    theo US EPA 524.4 – Revision 1.0, May 2013 – Xác định các hợp chất hữu cơ trong nước: Hexacloro butadiene, 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan , 1,2 – Dicloropropan , 1,3 – Dichloropropen, Bromodiclorometan. Bromofoc, Dibromoclorometan – Kỹ thuật sắc kí khí khối phổ (GC/MS) thổi khí bằng nitơ.
   • kỹ thuật giải hấp nhiệt Thermal Desorber TD/ kỹ thuật Purge and Trap trong lĩnh vực môi trường và thực phẩm…
 • Sau buổi đào tạo, team dự án cơ bản đã nắm được các nội dung về sản phẩm để tạo nền tảng kiến thức để có thể tư vấn tốt nhất đến khách hàng dựa trên nền tảng ứng dụng và yêu cầu phân tích của khách hàng.
 • Dữ liệu ứng dụng hãng CDS/ Mỹ có thể tham khảo:

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

 

Thông tin liên hệ và tư vấn giải pháp:

+ Trần Thế Duy (Mr.), SĐT: 0979089400

+ Email: duy.tran@vietnguyenco.vn

+ Brochure VIỆT NGUYEENC Co.ld: https://vietnguyenco.vn/wp-content/uploads/2020/07/Brochure-VNC-7-2020-6mb.pdf