Tag Archives: CDS

CDS Analytical LLC với sản phẩm Giải hấp nhiệt – Purge and Trap – Nhiệt phân Pyrolysis kết nối GCMS

CDS Analytical LLC  là công ty hàng đầu cung cấp các giải pháp bộ lấy mẫu cho máy sắc ký khí GC – công nghệ giải hấp nhiệt (Thermal Desorption)/ công nghệ  Purge & Trap/ công nghệ  nhiệt phân Pyrolysis...  Xem chi tiết

Nhiệt phân (Pyrolysis): nguyên lý và ứng dụng?

1.  Khái niệm kỹ thuật nhiệt phân Pyrolysis: Nhiệt phân (Pysrolysis) là quá trình phân hủy nhiệt chất hữu cơ ở nhiệt độ cao trong điều kiện môi trường yếm khí. Nó liên quan đến quá trình cắt các mạch...  Xem chi tiết

Viet Nguyen Co.,ltd đào tạo nội bộ sản phẩm hãng CDS – Mỹ (giải hấp nhiệt/ Pyrolysis/ Purge and Trap)

Đào tạo nội bộ sản phẩm hãng CDS – Mỹ (giải hấp nhiệt/ Pyrolysis/ Purge and Trap) Sáng ngày 11.7.2020 – tại văn phòng công ty ở HÀ NỘI và HỒ CHÍ MINH, Phòng ứng dụng – giải pháp triển...  Xem chi tiết