CDS Analytical LLC với sản phẩm Giải hấp nhiệt – Purge and Trap – Nhiệt phân Pyrolysis kết nối GCMS

CDS Analytical LLC  là công ty hàng đầu cung cấp các giải pháp bộ lấy mẫu cho máy sắc ký khí GC – công nghệ giải hấp nhiệt (Thermal Desorption)/ công nghệ  Purge & Trap/ công nghệ  nhiệt phân Pyrolysis – có trụ sở tại 465 Limestone Road

Oxford, PA 19363, USA

Các sản phẩm:

I. Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorption: https://www.cdsanalytical.com/thermal-desorption
(1) Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorption
Model: CDS 9300CDS
 • Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorption đưa mẫu thủ công, cho giải hấp 01 ống đơn – bao gồm các buồng ống hấp thụ đáp ứng các ống 6m x 4.5″ CDS TD tube, 10mm x 4.5″ CDS TD tube, 1/4″ x 3.5″ PE and Markes TD tube, Tekmar 1/4″ x 7″ tube and VOST 16mm X 5″ TD tube
 • Hệ thống có bẫy tập trung mẫu không cryogen độc đáo Cryogen Free với bộ tiền giải hấp Pre-Desorb và tiền gia nhiệt Pre-Heat giúp cải thiện độ phân giải cho sắc ký đồ.
 • Lò nhiệt độ cao đến 350°C; hiệu quả mở rộng cho các chất VOCs đến
(2) Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorption
Model: CDS 9305
 • Hệ thống giải hấp nhiệt đưa mẫu thủ công, cho giải hấp 01 ống đơn; có trang bị bộ điều khiển dòng khí điện tử MFC – bao gồm các buồng ống hấp thụ đáp ứng các ống 6m x 4.5″ CDS TD tube, 10mm x 4.5″ CDS TD tube, 1/4″ x 3.5″ PE and Markes TD tube, Tekmar 1/4″ x 7″ tube and VOST 16mm X 5″ TD tube
 • Hệ thống có bẫy tập trung mẫu không cryogen độc đáo Cryogen Free với bộ tiền giải hấp Pre-Desorb và tiền gia nhiệt Pre-Heat giúp cải thiện độ phân giải cho sắc ký đồ.
 • Lò nhiệt độ cao đến 350°C; hiệu quả mở rộng cho các chất VOCs đến
(3) Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorption
Model: CDS 9305
 • Hệ thống giải hấp nhiệt đưa mẫu thủ công, cho giải hấp 01 ống đơn; có trang bị bộ điều khiển dòng khí điện tử MFC – bao gồm các buồng ống hấp thụ đáp ứng các ống 6m x 4.5″ CDS TD tube, 10mm x 4.5″ CDS TD tube, 1/4″ x 3.5″ PE and Markes TD tube, Tekmar 1/4″ x 7″ tube and VOST 16mm X 5″ TD tube
 • Hệ thống có bẫy tập trung mẫu không cryogen độc đáo Cryogen Free với bộ tiền giải hấp Pre-Desorb và tiền gia nhiệt Pre-Heat giúp cải thiện độ phân giải cho sắc ký đồ.
 • Lò nhiệt độ cao đến 350°C; hiệu quả mở rộng cho các chất VOCs đến
 • Có thể kết nối với túi Tedlar, bóng thủy tinh (glass bulb) và Canister Summa
(4) Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorption
Model: CDS 9350 (code: 9354-5017)
 • Hệ thống giải hấp nhiệt đưa mẫu thủ công, cho giải hấp 02 ống than cùng thời điểm – bao gồm các buồng ống hấp thụ đáp ứng các ống 6m x 4.5″ CDS TD tube, 10mm x 4.5″ CDS TD tube, 1/4″ x 3.5″ PE and Markes TD tube, Tekmar 1/4″ x 7″ tube and VOST 16mm X 5″ TD tube
 • Hệ thống có bẫy tập trung mẫu không cryogen độc đáo Cryogen Free với bộ tiền giải hấp Pre-Desorb và tiền gia nhiệt Pre-Heat giúp cải thiện độ phân giải cho sắc ký đồ.
 • Lò nhiệt độ cao đến 350°C; hiệu quả mở rộng cho các chất VOCs đến
(5) Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorption với 72 vị trí mẫu tự động
Model: CDS 7550S (code: 9354-5017)
 • Hệ thống giải hấp nhiệt CDS7550S với bộ đưa mẫu tự động với 72 vị trí.
 • Hệ thống giải hấp nhiệt CDS7550S sử dụng cho cả ống kích thước ¼” ODx3.5”L và ống 6mmODx4,5”L nhờ vào khả năng chỉnh vị trí dễ dàng, chính xác
 • Lò nhiệt độ cao đến 350°C; hiệu quả mở rộng cho các chất VOCs đến
 • Hệ thống được điều khiển thông qua phần mềm máy tính
2. Bộ bẫy và thổi khí Purge & Trap: https://www.cdsanalytical.com/purge-and-trap
(1) Bộ Purge & Trap cho mẫu lỏng
Model: CDS-7000E
 • Kích thước bộ trap: 0.3 cm OD x 28.5 cm length
 • Lò van đạt tới 350 °C: khoảng nhiệt độ van cao giúp thiết bị mở rộng khả năng đáp ứng từ VOC trong EPA 8260 đến sVOC
 • Đường dẫn mẫu phủ Silconert 2000: Với lớp phủ trơ về mặt hóa học tốt nhất, 7000E mang đến sự an tâm khi xử lý mẫu
 • Bộ Purge & Trap cho mẫu lỏng CDS-7000E có khả năng xử lý cả thể tích mẫu 5 ml và 25 ml; tùy thuộc vào yêu cầu độ nhạy của phân tích của bạn.
 • Phần mềm dựa trên windows mạnh mẽ cho phép truy cập đầy đủ vào các cài đặt thông số lọc và bẫy.
(2) Bộ Purge & Trap cho mẫu lỏng và kết hợp bộ CTC PAL Robotic systems
Model: CDS-7000C
 • Bộ Purge & Trap CDS-7000C có các tính năng như bộ CDS-700E nhưng có thiết kế cho kết nối với bộ CTC PAL Robotic systems
 • Kích thước bộ trap: 0.3 cm OD x 28.5 cm length
 • Lò van đạt tới 350 °C: khoảng nhiệt độ van cao giúp thiết bị mở rộng khả năng đáp ứng từ VOC trong EPA 8260 đến sVOC
 • Bộ Purge & Trap cho mẫu lỏng CDS-7000E có khả năng xử lý cả thể tích mẫu 5 ml và 25 ml; tùy thuộc vào yêu cầu độ nhạy của phân tích của bạn.
 • Phần mềm dựa trên windows mạnh mẽ cho phép truy cập đầy đủ vào các cài đặt thông số lọc và bẫy.
(3) Bộ bẫy và thổi khí Purge & Trap cho mẫu rắn + Bộ đưa mẫu tự động Autosampler cho mẫu lỏng và rắn (nâng cấp với CDS-7000E)
Model: CDS-7450
 • Bộ Purge & Trap có 72 vị trí với chức năng lấy mẫu Headspace động cho các phương pháp EPA 524, 624 và 8260 (cả nước và đất); kết hợp với bộ CDS 7000E Purge & Trap.
 • Bộ lấy mẫu tự động với 72 vị trí cho các lọ VOC 40 ml trong ba giá đỡ riêng biệt.
 • Bộ lấy mẫu tự động được trang bị bình chứa 5 ml để thêm chuẩn nội.
 • Tùy thuộc vào kích thước mẫu từ bộ tập trung Lọc và Bẫy, bộ lấy mẫu tự động có thể chứa cả 5 ml (mặc định) và 25 mL (tùy chọn) chuyển mẫu.
 • Headspace động: CDS-7450 được trang bị một ống cho mẫu đất để lấy mẫu Headspace động phù hợp với các mẫu đất EPA 8260.

(4) Bộ sample concentrator cho mẫu lỏng

Model: CDS-8000

 • Bộ CDS 8000 sample concentrator cho phép Pyrolysis, Purge & Trap, Dynamic Headspace, và Thermal Desorption trong một thiết bị
 • Phù hợp cho mẫu lỏng
3. Bộ nhiệt nhân Pyrolysis: https://www.cdsanalytical.com/purge-and-trap
(1) Bộ nhiệt phân Pyrolysis
Model: CDS-4000
 • The CDS Model 4000 Pyroprobe có giá cả kinh tế, thiết kế có cổng phun trực tiếp giúp vận hành và cài đặt đơn giản, chỉ cần mất ít phút cho kết nối với máy sắc ký khí GC

(2) Bộ nhiệt phân Pyrolysis CDS 6200 Pyrolyzer

Model: CDS 6200 

 • Bộ nhiệt phân Pyrolysis CDS 6200 Pyroprobe thêm vào bẫy phân tích bằng phương pháp nhiệt phân với tốc độ chậm. Bẫy tích hợp cũng mở rộng khả năng sử dụng khí phản ứng (như oxy và không khí), và thực hiện giải hấp nhiệt trên các ống hấp thụ hoặc các mẫu lớn hơn. CDS 6200 cũng cho phép nhiệt phân trực tiếp đến GC trong khí mang GC. CDS 6200 được trang bị công nghệ Drop-In-Sample-Chamber (DISC) với khả năng nạp mẫu dễ dàng và RSD 1,5%.
 • Hệ thống CDS DISC: 6150 được trang bị hệ thống nạp mẫu Drop In Sample Chamber (DISC) mang tính cách mạng. Hệ thống này giúp cho việc nạp các ống nhiệt phân nhanh chóng và không gặp sự cố.
 • Chuẩn bị mẫu dễ dàng: Hệ thống DISC đang sử dụng ống DISC mới để đơn giản hóa quy trình chuẩn bị mẫu. Không có bông thạch anh (quartz wool) và làm đầy mẫu dễ dàng.

(3) Bộ nhiệt phân Pyrolysis CDS 6200 Pyrolyzer

Model: CDS 6200

 • Bộ nhiệt phân Pyrolysis CDS Model 6150 Pyroprobe là model cơ bản của Pyroprobe thế hệ thứ 6 của CDS. 6150 được trang bị công nghệ Drop-In-Sample-Chamber (DISC) với khả năng nạp mẫu dễ dàng và 1.5% RSD. Hệ thống kết nối với bất kỳ GC nào với dòng mẫu được gia nhiệt giúp dễ dàng cài đặt bật / tắt.
 • Hệ thống CDS DISC: 6150 được trang bị hệ thống nạp mẫu Drop In Sample Chamber (DISC) mang tính cách mạng. Hệ thống này giúp cho việc nạp các ống nhiệt phân nhanh chóng và không gặp sự cố.
 • Chuẩn bị mẫu dễ dàng: Hệ thống DISC đang sử dụng ống DISC mới để đơn giản hóa quy trình chuẩn bị mẫu. Không có bông thạch anh (quartz wool) và làm đầy mẫu dễ dàng.

Quý khách có nhu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – KỸ THUẬT  VIỆT NGUYỄN
Địa chỉ VPHCM: số N36, đường số 11, P. Tân Thới Nhất,  Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

VPĐN: Số 10 Lỗ Giáng 5, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

VPHN: Tầng 1 Toà nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

VPCT: 275 Xuân Thuỷ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Hotline 0817 663300 (Mr. Hiếu) – E: hieu@vietnguyenco.vn
Email info@vietnguyenco.vn
Website https://www.vietcalib.vnhttps://www.vietnguyenco.vn