Hệ thống giám sát ONLINE các hợp chất hữu cơ BXT (benzen, toluen và xylen)

Hệ thống giám sát ONLINE các hợp chất hữu cơ BXT (benzen, toluen và xylen)
Model: Omni-2100
Hãng sản xuất: Omniscent – Mỹ
Xuất xứ: Mỹ

Thông tin liên hệ tư vấn: