HTA chuyên cung cấp bộ tiêm mẫu lỏng tự động, tiêm mẫu Headspace và SPME cho GC và GCMS

HTA (Italia)

Công ty HTA S.R.L. – Italia chuyên cung cấp các giải pháp bộ tiêm mẫu lỏng tự động, tiêm mẫu Headspace và SPME cho các máy sắc ký khí GC và sắc ký khí khối phổ GCMS

Các model của công ty HTA S.R.L.

 • Bộ tiêm mẫu lỏng tự động cho máy sắc ký khí; model: HT3000A Series
  • Model: HT3100A: 15 mẫu; điều khiển phím bấm; kèm theo phần mềm HTA
  • Model: HTA3000A: 121 mẫu (01 khay mẫu di chuyển); màn hình cảm ứng; chiếu sáng buồng tiêm mẫu; mã nhận diện Syringe; phần mềm bản quyền (dùng thử 60 ngày)
  • Model: HTA3200A: 209 mẫu (02 khay mẫu di chuyển); màn hình cảm ứng; chiếu sáng buồng tiêm mẫu; mã nhận diện Syringe; phần mềm bản quyền (dùng thử 60 ngày); lựa chọn thêm chức năng BCR (Bar code reader)
 • Bộ tiêm mẫu lỏng, static headspace và SPME cho máy GC; model: HT2800T
 • Bộ tiêm mẫustatic headspace cho máy GC; model: HT2100H
  • Model: HT2100H: 14 mẫu cho thể tích 20 ml hoặc 10ml; điều khiển phím bấm; kèm theo phần mềm HTA; số vị trí lò: 01; nhiệt độ lò: 40 – 150 độ C; chương trình hóa tiêm mẫu; thể tích syringes cho tiêm mẫu headspcae: 1, 2.5 và 5ml
  • Model: HT2000H: 42 mẫu cho thể tích 20 ml hoặc 10ml hoặc 6ml; điều khiển cảm ứng; kèm theo phần mềm HTA; số vị trí lò: 06; nhiệt độ lò: 40 – 170 độ C; chương trình hóa tiêm mẫu; thể tích syringes cho tiêm mẫu headspcae: 1, 2.5 và 5ml
  • Model: HT2000H: 42 mẫu cho thể tích 20 ml hoặc 10ml hoặc 6ml; điều khiển cảm ứng; kèm theo phần mềm HTA; số vị trí lò: 03; nhiệt độ lò: 40 – 300 độ C; chương trình hóa tiêm mẫu; thể tích syringes cho tiêm mẫu headspcae: 1, 2.5 và 5ml

 

 • Bộ lấy mẫu tự động cho máy HPLC; model: HT4000L

 

Thông tin liên hệ công ty HTA S.R.L.

HTA s.r.l.  77-79, via del Mella I-25131 Brescia (BS) Italy

Tel: (+39) 030 3582920

Fax: (+39) 030 3582930

Email: info@hta-it.com

Web: https://www.hta-it.com/contact-us.html