Hướng dẫn sử dụng Bể rửa siêu âm dòng S Elma

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỂ RỬA SIÊU ÂM

DÒNG SẢN PHẨM S

 

1. Mô tả sản phẩm – Bể rửa siêu âm Elma

1.1 Tính năng sản phẩm – mặt trước

Hình 1.1 Mặt trước bể rửa Elmasonic

A Báo hiệu mức tối đa được phép đổ đầy ( không có trên Elmasonic S 10 /

S 10 H) báo hiệu mức tối đa được phép đổ đầy không được phép vượt qua khi có vật nhúng rửa.

B Tay cầm Plastic ( trên Plastic Elmasonic S 30 hay cao hơn) để an toàn khi vận chuyển thiết bị, kể cả khi đã nung nóng.

 C Phím văn xả nước trong bồn rửa ( trên Elmasonic S 30 hay cao hơn)

    Vị trí nằm dọc: Mở van xả.

Vị trí nằm ngang: Đóng van xả

 D Bảng điều khiển bể rửa xem mô tả mục 1.2 và 1.3

 

1.2 Mô tả bảng điều khiển bể rửa S 15 – S 900 H

Hình 1.2 Xem bảng điều khiển bể rửa có chức năng nung nóng

A Nút chỉnh chọn thời gian rửa * Có các lựa chọn hoạt động trong thời gian ngắn

: 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 25; 30 phút (tự động tắt sau khoảng thời gian này).

Hoạt động liên tục . Tắt bằng tay.

Để đảm bảo an toàn thiết bị sẽ tự động tắt sau 12 giờ hoạt động liên tục.

B Đèn LED thiển thị thời gian rửa  hiển thị thời gian thiết lập và thời gian rửa còn lại. Không có trên Elmasonic S 10 / S 10 H.

C Nút chỉnh nhiệt độ * trên thiết bị có chức năng nung nóng.

Tầm nhiệt độ hiệu chỉnh 5 °C một nấc trong khoảng 30 đến 80 °C.

D Đèn LED hiển thị nhiệt độ trên thiết bị có chức năng nung nóng.

Hiền thị nhiệt độ thiết lập và nhiệt độ hiện tại của chất lỏng. Không có trên Elmasonic S 10 / S 10 H.

E Phím chỉnh chức năng quét để tối ưu hóa sự phân bố trường sóng âm trong bể rửa

. Có đèn LED báo tính năng quét.

F Phím chỉnh tính năng khử khí  (bằng tay hay khử khí tự động)

Tính năng khử khí để đạt hiệu quả với chất lỏng dùng để rửa và các mục đích rửa chuyên biệt trong phòng thí nghiệm. Có đèn LED báo tính năng khử khí.

G Phím kích hoạt siêu âm kích hoạt siêu âm và nhiệt độ được thiết lập. Có đèn LED báo siêu âm. Không có trên Elmasonic S 10 / S 10 H.

H Phím On/Off để Bật/Tắt thiết bị. Có LED báo Bật/Tắt

* thiết lập giá trị cần thiết: vặn theo chiều kim đồng hồ

Chỉnh lại: vặn ngược chiều kim đồng hồ

 

1.3 Mô tả bảng điều khiển bể rửa S 10 / S 10 H

 

Hình 1.3 Bảng điều khiển Elmasonic S 10 H

 

Chức năng tương tự như trên Elmasonic S 30 – S 900 H nhưng có các điểm khác như sau:

B Đèn báo Siêu âm Báo hiệu có sóng siêu âm

D Đèn LED báo nhiệt độ (trên  thiết bị có chức năng nung nóng) báo hiệu hoạt động chức năng nung nóng

 

2. Tính năng hoạt động và báo hiệu Bể rửa siêu âm Elma

Theo thông tin của bạn: Các hiển thị đặc trưng của loại sản phẩm Elmasonic S 10 / S 10 H và S 15 – 900 H được liệt kê riêng biệt.

 

Hành động 

 

Vận hành

 

Kết quả 

 

Hiển thị

Mở thiết bị Nhấn phím On/Off Thiết bị sẵn sàng hoạt động Đèn LED On/Off mở
Tắt thiết bị Nhấn phím On/Off Thiết bị tắt Tất cả hiển thị tắt
Mở sóng siêu âm

 

Thiết lập thời gian cần thiết bằng cách chính nút chọn thời gian

Nhấn phím

Sóng siêu âm hoạt động Đèn LED báo siêu âm mở

S 15 – S 900 H:  thời gian thiết lập báo hiệu bởi đèn LED

Đèn LED báo thời gian còn lại nhấp nháy ( chỉ trong chế độ hẹn giờ)

 

Mở sóng siêu âm có thiết lập nhiệt độ với sự lập lại của bể rửa –

* Khi nhiệt độ thiết lập > nhiệt độ thực tế;

* Chỉ trên thiết bị có chức năng nung nóng

Thiết lập thời gian cần thiết

Thiết lập nhiệt độ bằng nút chỉnh

Nhấn giữ phím

(> 2 giây.)

Hoạt động nung nóng,

 

Sóng siêu âm bắt đầu sau khi đạt được nhiệt độ thiết lập

 

Thời gian thiết lập sóng siêu âm giảm dần.

 

 

Đèn LED báo sóng siêu âm nhấp nháy.

S 10 H:

Đèn LED báo sóng siêu âm nhấp nháy cho đến khi đạt được nhiệt độ thiết lập. và được mở ngay khi sóng siêu âm được kích hoạt

.

S 15 H – S 900 H:

Đèn LED báo thời gian nhấp nháy.

Đèn LED báo sóng siêu âm mở khi đạt được nhiệt độ thiết lập .

Đèn LED  báo thời gian thiết lập mở

Đèn LED báo thời gian hoạt động còn lại nhấp nháy.

 

Tắt sóng siêu âm bằng tay Thiết lập khoảng thời gian về

„0“

Hay nhấn phím

Tắt sóng siêu âm Đèn LED báo hiệu sóng siêu âm tắt

S 15 – S 900 H: Đèn LED thiết lập  thời gian LED được mở lên.

 

Mở tính năng nung nóng

*chỉ có trên máy có tính năng nung nóng

Thiết lập nhiệt độ cần thiết

 

Kích hoạt tính năng nung nóng

 

S 10 H: Đèn LED báo nhiệt độ mở và tắt khi đạt nhiệt độ được thiết lập.

 

S 15 H– S 900 H:

Đèn LED thiết lập nhiệt độ mở và nhấp nháy từ nhiệt độ hiện tại tiến về nhiệt độ được thiết lập.

Khi nhiệt độ thực tế = nhiệt độ thiết lập thì chỉ có đèn

LED thiết lập nhiệt độ mở.

Khi nhiệt độ thực tế > nhiệt độ thiết lập đèn LED báo nhiệt độ thực tế bắt đầu nhấp nháy lại.

 

Tắt nung nóng bằng tay. Thiết lập nhiệt độ về vị trí 0 Tắt nung nóng

 

S 10 H: Đèn LED báo nhiệt độ tắt

S 15 H– S 900 H:

Đèn LED báo nhiệt độ thực tế nhấp nháy.

 

Mở tính năng quét

* Tính năng quét và khử khí không thể hoạt động cùng lúc.

 

Thiết lập thời gin cần thiết

Nhấn phím

Nhấn phím Sweep

Sóng siêu âm hoạt động ở chế độ quét

 

Đèn LED báo siêu âm mở

Đèn LED báo quét mở

S 15 – S 900 H: Đèn LED báo thiết lập nhiệt độ mở

ĐènLED báo thời gian còn lại nhấp nháy.

 

Tắt tính năng quét Nhấn phím Sweep Tính năng quét tắt, sóng siêu âm tiếp tục hoạt động ở chế độ chuẩn

 

Đèn LED báo quét tắt

Đèn LED báo siêu âm mở

S 15 – S 900 H: Đèn LED thiết lập thời gian mở

Đèn LED báo thời gian còn lại nhấp nháy.

Mở tính năng khử khí

* Tính năng quét và khử khí không thể hoạt động cùng lúc.

 

Thiết lập thời gian hoạt động

Nhấn phím

Nhấn phím Degas

Sóng siêu âm hoạt động ở chế độ khử khí.

 

Đèn LED báo khử khí mở

Đèn LED báo sóng siêu âm mở

S 15 – S 900 H: Đèn LED thiết lập thời gian mở

Đèn LED báo thời gian còn lại nhấp nháy

 

Tắt tính năng khử khí Nhấn phím Degas Chức năng khử khí tắt

Sóng siêu âm tiếp tục hoạt động ở chế độ chuẩn.

 

Đèn LED báo khử khí tắt

Đèn LED báo siêu âm mở

S 15 – S 900 H: Đèn LED báo nhiệt độ mở

Đèn LED báo thời gian còn lại tắt.

 

Mở tính năng tự động khử khí

 

* Tính năng quét và khử khí không thể hoạt động cùng lúc.

 

Nhấn phím

Nhấn và giữ phím Degas (> 2 giây.)

Sóng siêu âm hoạt động ở chế độ tự động khử khí trong 10 phút và tắt sau đó.

 

Đèn LED khử khí nhấp nháy

Đèn LED siêu âm mở

 

Brochure: Elma Ultrasonic Cleaners – Elmasonic S line

Tham khảo thêm Bể rửa siêu âm Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp