Máy đo độ cứng viên

Máy đo độ cứng viên

  • Thiết bị kiểm tra độ cứng của viên lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1930.
  • Máy đo độ cứng thuốc viên được sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm để kiểm tra điểm vỡ và cấu trúc viên thuốc nén theo các điều kiện bảo quản, vận chuyển và xứ lý trước khi sử dụng.
  • Thiết bị cũng được sử đụng trong ngành sản xuất thưc ăn trong chăn nuôi.
  • Điểm phá vỡ dựa trên hình dạng của viên thuốc. Nó tương tự như kiểm ra tính bở (friability) của sản phẩm nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau.

Máy kiểm tra độ cứng viên gồm có hai loại:

Máy độ độ cứng viên kiểm tra bằng lực thủ công:

  • Đây là thiết bị cầm tay gọn nhẹ.
  • Việc xác định độ cứng, có thể so sánh giữa những hỗn hợp trộn và lô khác nhau, vì thế có thể kiểm soát chất lượng ngay lập tức mà không cần tốn thời gian kiểm tra ở phòng thí nghiệm
  • Cấu trúc của thiết bị Máy đo độ cứng cầm tay:

  • Các thức sử dụng đơn giản

Model tham khảo: Máy đo độ cứng viên K3175-0000 Hãng Kahl – Đức

Máy độ độ cứng viên dẫn động bằng cơ:

  • Có chức năng giống như máy đo độ cứng thủ công.
  • Tuy nhiên, thiết bị kiểm tra được nhẫn và dẫn động bởi động cơ, không phụ thuộc vào người vận hành, cho kết quả ngay lập tức mà không cần tốn thời gian và chính xác sau khi so sánh các kết quả khác nhau.

Model tham khảo: Máy đo độ cứng viên K3175-0011 Hãng Kahl – Đức

Thông tin Hãng Kahl – Đức (Amandus Kahl GmbH & Co. KG )