Máy phân tích sữa Ekomilk EON (BULTEH 2000 Ltd.) – Bungari

1. Giới thiệu sơ lược về EON (BULTEH 2000 Ltd.)

 • EON TRADING INC là công ty 100% vốn  tư nhân và có kinh nghiệm trong kinh doanh thị trường quốc tế với tách mảng sản phẩm riêng biệt, sản xuất tại Bulgaria.

 • BULTEH 2000 LTD có địa chỉ tại 19 Industrial Area, Stara Zagora 6000, Bulgaria là công ty con thuộc EON TRADING INC thiết kế, phát triển và sản xuất máy phân tích sữa bằng sống siêu âm và các thiết bị chuyên trong phân tích sữa, thực phẩm công nghiệp.
 • BULTEH 2000 LTD có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp trình độ cao chuyên về Thung lũng Silicon California làm việc để cho ra đời những sản phẩm cải tiến chất lượng cao.
 • Các sản phẩm chính:
  • Máy phân tích sữa bằng sóng siêu âm.
  • Hệ thống đếm tế bao Soma.
  • Thiets bị đo pH và độ dẫn

2. Danh mục sản phẩm Máy phân tích sữa Ekomilk (BULTEH 2000 Ltd.)

(1) Máy phân tích sữa 120 giâyModel: Ekomilk Standart

 • Thời gian đo: 120 giây
 • Hàm lượng chất béo (Fat): 0,5% to 12% với độ chính xác ± 0,1%
 • Hàm lượng vất chất khô không mỡ (SNF): 6% – 12% với độ chính xác ± 0.2
 • Đo tỷ trọng sữa (Milk density): 1,0260 g/cm 3 – 1,0330 g/cm 3± 0.0005 g/cm 3
 • Đo Protein: 2% – 6% với độ chính xác ± 0.2%
 • Đo điểm đông tụ (Freezing Point): từ 0 đến -1.000 °C với độ chính xác ± 0,015 °C
 • Hàm lượng nước tự do (Added water to milk): 0% – 60% với độ chính xác ± 5%

Brochure: Ultrasonic Milk Analyzer EKOMILK STANDART

 

(2) Máy phân tích sữa 90 giâyModel: Ekomilk M

 • Thời gian đo: 90 giây
 • Hàm lượng chất béo (Fat): 0,5% to 12% với độ chính xác ± 0,1%
 • Hàm lượng vất chất khô không mỡ (SNF): 6% – 12% với độ chính xác ± 0.2
 • Đo tỷ trọng sữa (Milk density): 1,0260 g/cm 3 – 1,0330 g/cm 3± 0.0005 g/cm 3
 • Đo Protein: 2% – 6% với độ chính xác ± 0.2%
 • Đo điểm đông tụ (Freezing Point): từ 0 đến -1.000 °C với độ chính xác ± 0,015 °C
 • Hàm lượng nước tự do (Added water to milk): 0% – 60% với độ chính xác ± 5%

Brochure: Ultrasonic Milk Analyzer EKOMILK M

 

(3) Máy phân tích sữa 40 giâyModel: Ekomilk ULTRA

 • Thời gian đo: 40 giây
 • Hàm lượng chất béo (Fat): 0,5% to 12% với độ chính xác ± 0,1%
 • Hàm lượng vất chất khô không mỡ (SNF): 6% – 12% với độ chính xác ± 0.2
 • Đo tỷ trọng sữa (Milk density): 1,0260 g/cm 3 – 1,0330 g/cm 3± 0.0005 g/cm 3
 • Đo Protein: 2% – 6% với độ chính xác ± 0.2%
 • Đo điểm đông tụ (Freezing Point): từ 0 đến -1.000 °C với độ chính xác ± 0,015 °C
 • Hàm lượng nước tự do (Added water to milk): 0% – 60% với độ chính xác ± 5%

Brochure: EKOMILK ULTRA Ultrasonic Milk Analyzer

 

(4) Máy phân tích sữa 30 giâyModel: Ekomilk ULTRA PRO

 • Thời gian đo: 30 giây
 • Hàm lượng chất béo (Fat): 0,5% to 12% với độ chính xác ± 0,1%
 • Hàm lượng vất chất khô không mỡ (SNF): 6% – 12% với độ chính xác ± 0.2
 • Đo tỷ trọng sữa (Milk density): 1,0260 g/cm 3 – 1,0330 g/cm 3± 0.0005 g/cm 3
 • Đo Protein: 2% – 6% với độ chính xác ± 0.2%
 • Đo điểm đông tụ (Freezing Point): từ 0 đến -1.000 °C với độ chính xác ± 0,015 °C
 • Hàm lượng nước tự do (Added water to milk): 0% – 60% với độ chính xác ± 5%

Brochure: EKOMILK ULTRA PRO Ultrasonic Milk Analyzer

 

(5) Máy phân tích sữa để bàn 40 giâyModel: Ekomilk TOTAL

 • Hàm lượng chất béo (Fat): 0,5% – 12% với độ chính xác ± 0,1%
 • Hàm lượng Protein: 2% – 6% với độ chính xác ± 0.2%
 • Hàm lượng vất chất khô không mỡ (SNF): 6% – 12% với độ chính xác ± 0.2%
 • Hàm lượng đường Lacto: 5% to 7% với độ chính xác ± 0,2%
 • Độ đậm đặc (milk density): 1,0260 g/cm 3– 1,0330 g/cm 3± 0.0005 g/cm 3
 • Điểm đông tụ: từ 0 đến -1.000 °C với độ chính xác ± 0,015 °C
 • Hàm lượng nước tự do (nước lẫn vào sữa),
 • Độ pH: 0,00 – 14 pH với độ chính xác ± 0,02
 • Nhiệt độ: 0 – 50 °C với độ chính xác ± 0,1 °C
 • Độ dẫn điện: 2 – 20 mS/cm với độ chính xác ± 1 % (18°C)
 • Nhiệt độ môi trường: 15° – 30°C
 • Nhiệt độ sữa: 5° – 35°C
 • Độ ẩm: 30% – 80%

Brochure: EKOMILK TOTAL Ultrasonic Milk Analyzer

 

(6) Máy phân tích sữa để bàn 90 giâyModel: Ekomilk BOND Standard

 • Thời gian đo: 90 giây
 • Hàm lượng chất béo (Fat): 0,5% – 12% với độ chính xác ± 0,1%
 • Hàm lượng Protein: 2% – 6% với độ chính xác ± 0.2%
 • Hàm lượng vất chất khô không mỡ (SNF): 6% – 12% với độ chính xác ± 0.2%
 • Tỷ trọng sữa (milk density): 1,0260 g/cm 3– 1,0330 g/cm 3± 0.0005 g/cm 3
 • Điểm đông tụ: từ 0 đến -1.000 °C với độ chính xác ± 0,015 °C
 • Hàm lượng nước tự do (nước lẫn vào sữa)

Brochure: EKOMILK BOND Ultrasonic Milk Analyzer

 

(7) Máy phân tích sữa để bàn, đo 40 giâyModel: Ekomilk BOND Total

 • Hàm lượng chất béo (Fat): 0,5% – 12% với độ chính xác ± 0,1%
 • Hàm lượng Protein: 2% – 6% với độ chính xác ± 0.2%
 • Hàm lượng vất chất khô không mỡ (SNF): 6% – 12% với độ chính xác ± 0.2%
 • Hàm lượng đường Lacto: 5% to 7% với độ chính xác ± 0,2%
 • Tỷ trọng sữa (milk density): 1,0260 g/cm 3– 1,0330 g/cm 3± 0.0005 g/cm 3
 • Điểm đông tụ: từ 0 đến -1.000 °C với độ chính xác ± 0,015 °C
 • Hàm lượng nước tự do (nước lẫn vào sữa),
 • Độ pH: 0,00 – 14 pH với độ chính xác ± 0,02
 • Nhiệt độ: 0 – 50 °C với độ chính xác ± 0,1 °C
 • Độ dẫn điện: 2 – 20 mS/cm với độ chính xác ± 1 % (18°C)

Brochure: EKOMILK BOND Ultrasonic Milk Analyzer

 

(8) Máy phân tích tế bào soma của sữaModel: Ekomilk Scan

 • Máy đếm chính xác số lượng tế bào Soma có trong sữa với dải đếm: 90.000 – 1.500.000
 • Độ chính xác ± 5%
 • Thời gian phân tích một mẫu: 4 phút.
 • Màn hình hiển thị LCD;
 • Máy có kết nối với máy in, kết nối máy tính qua cổng: RS232.
 • Nhiệt độ môi trường vận hành: 15 – 300C
 • Nhiệt độ sữa: 15 – 300C
 • Độ ẩm tương đối: 30% – 80%

Brochure: Somatic Cells Milkanalyzer Ekomilk Scan

 

(9) Hệ thống đếm tế bào Soma tự độngModel: EKOSCOPE

 • Thời gian kiểm tra nhanh: 10 phút.
 • Sử dụng một lượng thuốc thử nhỏ và giá thành rẻ.
 • Kiểm tra được đồng thời 6 mẫu.
 • Kính hiển vi sinh học
 • Hệ thống tự động với dịch chuyển trường của kính hiển vi theo phương ngang và dọc
 • Camera màu CCD
 • PC
 • Phần mềm cho phân tích hình ảnh:
  • Tính toán hệ số kính hiển vi
  • Điều khiển dịch chuyển tự động của trường kính hiển vi
  • Bắt hình ảnh từ kính hiển vị
  • Đếm số tế bào somatic trên mỗi trường quang học
  • Giá trị SCC (số/mm) trong mẫu sữa
  • Lưu trữ dữ liệu
  • In kết quả
 • Tốc độ phân tích phụ thuộc vào số trường quang học . Thời gian phân tích 01 trường quang học khoảng 2 – 4 giây. Người dùng có thể phân tích chính xác từ 30 – 100 trường
 • Độ chính xác kết quả đo: ±10% (100 trường)
 • Thiết kế modul cho dễ dàng chẩn đoán và bảo trì

Brochure: Ekotest automated somatic cells counting system

 

(10) Máy đo dư lượng kháng sinh trong sữaModel: EKOTEST

 • Kiểm tra nhanh: 10 – 12 phút
 • Có thể đo đồng thời 06 mẫu.
 • Nhiệt độ bể: 30 – 65°C, có thể điều chỉnh.
 • Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C
 • Có báo động âm thanh khi đạt đến thời gian cài đặt.
 • Công suất: 6 túi, cho ống nghiệm 160/16 mm

Brochure: Ekotest designed to determine the presence of antibiotics and inhibitors in milk

Tham khảo thêm Máy phân tích sữa Ekomilk Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp