So sánh dòng cân Quintix và Secura của Satorius – Đức

 

Bảng so sánh 2 dòng cân Quintix® & Secura® của Satorius

 

  Quintix® Secura®
Độ tin cậy và bảo mật dữ liệu
isoCAL: chức năng điều chỉnh và chuẩn nội ü ü
CAL chức năng kiểm tra tia ü ü
Bảo vệ Menu ü ü
Mật khẩu bảo vệ   ü
SQmin: giám sát khối lượng mẫu nhỏ nhất với dải vận hành USP*   ü
Mức độ bảo mật cá nhân   ü
Chuyển dữ liệu và tài liệu    
Chức năng Plug & Play thông qua cổng USB mini ü ü
Tính năng PC-Direct để chuyển dữ liệu qua máy tính ü ü
Xác đinh mẫu   ü
Việc đo lường (Levelling)   ü
Việc đo lường được hướng dẫn bởi hiển thị các cấp độ    
Giám sát đo lường thời gian thực liên tục ü  
Models   ü
Semi-micro balances    
Micro balance ü ü
Cấp độ khả năng cân cao hơn   ü

 

Brochure: Secura® & Quint Precision Balance Satorius – Germany

Tham khảo thêm Cân 1 số lẻ, 2 số lẻ, 3 số lẻ, 4 số lẻ Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp