Tag Archives: HHXRF

Phụ gia bao bì nhựa phân tích bằng Sắc ký lỏng SciEx

Phân tích phụ gia bao bì nhựa bằng QTRAP 4500 SciEx 1. Giới thiệu Phụ gia bao bì là nhóm hóa chất được sử dụng để điều chỉnh đặc tính của Nhựa. Chúng mang đến những ưu điểm như: Cải...  Xem chi tiết

Graphene – Giải pháp nghiên cứu

Graphene – Giải pháp nghiên cứu 1. Giới thiệu Graphene Graphene đã nhanh chóng nổi lên như vật liệu lượng tử được mong đợi trong nhiều lĩnh vực ứng dụng kể từ thuyết dự đoán năm 1940s và thí nghiệm...  Xem chi tiết

Nguyên tố vết và tạp: Định nghĩa nhanh

Nguyên tố vết và tạp: Định nghĩa nhanh Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân. Mỗi nguyên tố sẽ được xác định theo số proton trong hạt. Có...  Xem chi tiết

Giới thiệu máy huỳnh quang tia X TRACER 5 hãng Bruker NANO – Đức

Giới thiệu máy huỳnh quang tia X TRACER 5 hãng Bruker NANO – Đức 1. Giới thiệu chung:  Đầu dò SDD với cửa sổ vật liệu Graphene 1um giúp phân tích các kim loại nhẹ Tuỳ chọn các chức năng...  Xem chi tiết

Máy quang phổ huỳnh quang tia X đề bàn CTX HHXRR hãng Bruker NANO – Đức

Máy quang phổ huỳnh quang tia X đề bàn CTX HHXRF hãng Bruker NANO – Đức 1. Giới thiệu chung: Máy quang phổ huỳnh quan tia X cầm tay đề bàn CTX hãng Bruker NANO có thể phân tích được...  Xem chi tiết

Giới thiệu chung máy huỳnh quang tia X cầm tay S1 TITAN HHXRF hãng Bruker NANO – Đức

1. Nguyên lý hoạt động của máy huỳnh quang tia X: Tham khaỏ lại: LINK 2. Giới thiệu chung máy huỳnh quang tia X cầm tay S1 TITAN HHXRF hãng Bruker NANO – Đức: S1 TITAN là dòng máy huỳnh quang tia X...  Xem chi tiết