Tag Archives: HITACHI

Máy nghiền âm sâu nghiền Polymer theo RoHS/WEEE

Sử dụng máy nghiền âm sâu Polymer theo RoHS/WEEE Máy nghiền âm sâu là gì? Tại sao lại sử dụng? …. Các câu hỏi này sẽ được team Việt Nguyễn giải thích ở bài viết này. Ngoài ra, Việt Nguyễn...  Xem chi tiết

ZA4000 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS Hitachi

ZA4000 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS Hitachi ZA4000 Series sẽ là giải pháp tương lai, hoàn toàn mới trong tương lai. Nhằm đáp ứng và gia tăng trải nghiệm người dùng, ZA4000 Series đã được ra mắt,...  Xem chi tiết

Kính hiển vi Huỳnh quang M4 TORNADO – Phân tích Khoáng vật

Kính hiển vi Huỳnh quang tia X M4 TORNADO – Phân tích mặt cắt mỏng Khoáng vật Kính hiển vi Huỳnh quang tia X – Phương pháp hữu ích cho phát triển định hướng, phục hồi tài nguyên. Đặc biệt...  Xem chi tiết

Giới thiệu Bộ hoá hơi lạnh Hydrid HFS-4 cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS hãng HITACHI – Nhật Bản 

Giới thiệu Bộ hoá hơi lạnh Hydrid cho máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS hãng HITACHI – Nhật Bản  Model: HFS-4 Brochure AAS ZA 3000 series: ZA3000 series AAS Hitachi_Brochure Link ứng dụng máy AAS ZA 3000 series: https://www.hitachi-hightech.com/global/en/knowledge/applications/analytical-systems/aas.html...  Xem chi tiết

Những ưu điểm Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS hiệu chỉnh nền Zeeman phân cực HITACHI – Nhật Bản (phần 2)

Những ưu điểm Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS hiệu chỉnh nền Zeeman phân cực (Polarized Zeeman) HITACHI – Nhật Bản (Phần 2)  Brochure AAS ZA 3000 series: ZA3000 series AAS Hitachi_Brochure Link ứng dụng máy AAS ZA...  Xem chi tiết

Những ưu điểm Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS hiệu chỉnh nền Zeeman phân cực HITACHI – Nhật Bản (phần 1)

Những ưu điểm Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS hiệu chỉnh nền Zeeman phân cực (Polarized Zeeman) HITACHI – Nhật Bản (Phần 1)  Brochure AAS ZA 3000 series: ZA3000 series AAS Hitachi_Brochure Link ứng dụng máy AAS ZA...  Xem chi tiết