Tủ đựng hóa chất chống cháy Hãng Eagle – Mỹ

 

1. Giới thiệu sơ lược về công ty:

  • Eagle Manufacturing Company, một công ty gia đình được thành lập từ năm 1894, chuyên sản xuất các tủ an toàn và các sản phẩm chống tràn, đựng phuy chống tran dầu, sản phẩm xử lý vật liệu và bình đựng thuốc lá….

  • Eagle đạt chứng nhận ISO-9001 :2008. Tất cả các sản phẩm của Eagle đều có xuất xứ tại Mỹ.

Tham khảo thêm về Eagle Manufacturing Company

 

2. Các dòng sản phẩm tủ đựng hóa chất chống cháy Eagle – Mỹ

 

STTThông tin sản phẩmModeThể tích Gal/lítKích thước
1

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 2 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 2 Gal. Yellow, One Door, Self Close

Code: 048441003471

19002 gal. (7.6 L)Bên ngoài:

44.5 x 45.8 x 43.9 cm

Bên trong:

36.9 x 38.1 x 36.2 cm

2

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 2 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 2 Gal. Yellow, One Door, Manual Close

Code: 048441003488

19012 gal. (7.6 L)Bên ngoài:

44.5 x 45.8 x 43.9 cm

Bên trong:

36.9 x 38.1 x 36.2 cm

3

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 4 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 4 Gal. Yellow, One Door, Self Close

19034 gal. (15.2 L)Bên ngoài:

44.5 x 45.8 x 57.2 cm

Bên trong:

36.9 x 38.1 x 49.6 cm

4

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 4 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 4 Gal. Yellow, One Door, Manual Close

Code: 048441333417

19044 gal. (15.2 L)Bên ngoài:

44.5 x 45.8 x 57.2 cm

Bên trong:

39.6 x 38.1 x 49.6 cm

5

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 16 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 16 Gal. Yellow, One Door, Self Close

Code: 048441333431

190516 gal. (60.6 L)Bên ngoài:

58.5 x 45.8 x 111.8 cm

Bên trong:

50.8 x 38.1 x 104.2 cm

6

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 16 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 16 Gal. Yellow, One Door, Manual Close

Code: 048441333448

190616 gal. (60.6 L)Bên ngoài:

58.5 x 45.8 x 111.8 cm

Bên trong:

50.8 x 38.1 x 104.2 cm

7

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 24 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 24 Gal. Yellow, One Door, Manual Close

Code: 048441333943

192324 gal. (90.9 L)Bên ngoài:

58.5 x 45.8 x 165.1 cm

Bên trong:

50.8 x 38.1 x 157.5 cm

8

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 12 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 12 Gal. Yellow, One Door, Self Close

Code: 048441333103

192412 gal. (45.5 L)Bên ngoài:

58.5 x 45.8 x 88.9 cm

Bên trong:

50.8 x 38.1 x 81.3 cm

9

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 12 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 12 Gal. Yellow, One Door, Manual Close

Code: 048441333202

192512 gal. (45.5 L)Bên ngoài:

58.5 x 45.8 x 88.9 cm

Bên trong:

50.8 x 38.1 x 81.3 cm

10

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 30 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 30 Gal. Yellow, Sliding Self-Close

Code: 048441331109

193030 gal.Bên ngoài:

43″ x 18″ x 44″

Bên trong:

40″ W x 15″ D x 41″ H

11

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 30 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 30 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close

Code: 048441331307

193230 gal.Bên ngoài:

43″ x 18″ x 44″

Bên trong:

40″ W x 15″ D x 41″ H

12

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 45 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 45 Gal. Yellow, Sliding Self-Close

Code: 048441331208

194545 gal.(170.4 L)Bên ngoài:

109.3 x 45.8 x 165.1 cm

Bên trong:

101.6 x 38.1 x 157.5 cm

13

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 48 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 48 Gal. Yellow, One Door, Manual Close

Code: 048441001712

194648 gal. (181.7L)Bên ngoài:

58.5 x 86.4 x 165.1 cm

Bên trong:

50.8x 78.8x 157.5 cm

14

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 45 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 45 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close

Code: 048441331406

194745 gal. (170.4L)Bên ngoài:

109.3 x 45.8 x 165.1 cm

Bên trong:

101.6 x 38.1 x 157.5 cm

15

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 40 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 60 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close (Single Door)

Code: 048441003099

196160 gal. (227.2L)Bên ngoài:

79.4 x 79.4 x 165.1 cm

Bên trong:

71.8 x 71.8 x 157.5 cm

16

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 60 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 60 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close (Standard 60)

Code: 48441331802

196260 gal. (227.2L)Bên ngoài:

31 1/4″x 31 1/4″x 65″

Bên trong:

28 1/4″W x 28 1/4″D x 62″H

17

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 60 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 60 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close (Work Bench)

Code: 048441003112

196460 gal. (227.2L)Bên ngoài:

109.3 x 86.4 x 111.8 cm

Bên trong:

101.6 x 78.8 x 104.2 cm

18

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 22 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 22 Gal. Yellow, Two Door, Self Close

Code: 048441333837

197022 gal. (83.3 L)Bên ngoài:

88.9 x 55.9 x 88.9 cm

Bên trong:

81.3 x 48.3 x 81.3cm

19

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 22 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 22 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close

Code: 048441333899

197122 gal. (83.3 L)Bên ngoài:

88.9 x 55.9 x 88.9 cm

Bên trong:

81.3 x 48.3 x 81.3 cm

20

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 24 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 24 Gal. Yellow, Two Door, Self Close

Code: 048441333929

197524 gal. (90.9 L)Bên ngoài:

109.3 x 30.5 x 111.8 cm

Bên trong:

101.6 x 22.9 x 104.2 cm

21

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 24 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 24 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close (Wall Mount)

Code: 048441333936

197624 gal. (90.9 L)Bên ngoài:

109.3 x 30.5 x 111.8 cm

Bên trong:

101.6 x 22.9 x 104.2 cm

22

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 90 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 90 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close

Code: 048441333936

199290 gal. (340.7L)Bên ngoài:

109.3 x 86.4 x 165.1 cm

Bên trong:

101.6 x 78.8 x 159.5 cm

23

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 24 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 24 Gal. Yellow, One Door, Self Close

Code: 048441333950

231024 gal. (90.9 L)Bên ngoài:

45.8 x 165.1 x 102.5 cm

Bên trong:

50.8 x 38.1 x 157.5 cm

24

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 30 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 30 Gal. Yellow, Two Door, Self Close

Code: 048441332700

301030 galBên ngoài:

43″ x 18″ x 44″

Bên trong:

40″ W x 15″ D x 41″ H

25

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 45 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 45 Gal. Yellow, Two Door, Self-Close

Code: 048441332809

451045 gal.(170.4 L)Bên ngoài:

40″W x 15″D x 62″H (101.6 x38.1 x 157.5 cm)

Bên trong:

43″ (109.3 cm) W x 18″ (45.8 cm) D x 65″ (165.1 cm) H

26

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 48 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 48 Gal. Yellow, Two Door, Self Close

Code: 048441001729

461048 gal. (181.7 L)Bên ngoài:

20″ W x 31″ D x 62″ H (50.8 x 78.8 x 157.5 cm)

Bên trong:

23″ (58.5 cm) W x 34″ (86.4 cm) D x 65″ (165.1 cm) H

27

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 60 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 60 Gal. Yellow, Two Door, Self Close (Standard 60)

Code: 048441332908

601060 gal.(227.2 L)Bên ngoài:

28 1/4″W x 28 1/4″D x 62″H ( 71.8 x 71.8 x 157.5 cm)

Bên trong:

31 1/4″ (79.4 cm) W x 31 1/4″ (79.4 cm) D x 65″ (165.1 cm) H

28

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng, một cửa 60 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 60 Gal. Yellow, Two Door, Self Close (Single Door)

Code: 048441003105

611060 gal.(227.2 L)Bên ngoài:

28 1/4″ W x 28 1/4″ D x 62″ H (71.8 x 71.8 x 157.5 cm)

Bên trong:

31 1/4″ (79.4 cm) W x 31 1/4″ (79.4 cm) D x 65″ (165.1 cm) H

29

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng, hai cửa 60 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 60 Gal. Yellow, Two Door, Self Close (Work Bench)

Code: 048441003129

641060 gal.(227.2 L)Bên ngoài:

40″W x 31″D x 41″H (101.6 x 78.8 x 104.2 cm)

Bên trong:

43″ (109.3 cm) W x 34″ (86.4 cm) D x 44″ (111.8 cm) H

30

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng, hai cửa 90 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 90 Gal. Yellow, Two Door, Self Close

Code: 048441000128

901090 gal.(340.7 L)Bên ngoài:

40″W x 31″D x 62″H (101.6 x 78.8 x 159.5 cm)

Bên trong:

43″ (109.3 cm) W x 34″ (86.4 cm) D x 65″ (165.1 cm) H

31

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng, hai cửa 15 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet Add-on, 15 Gal. Yellow, Two Door, Self Close

Code: 048441331819

ADD-1415 gal. (56.7 L)Bên ngoài:

40″W x 15″D x 19 1/4″H (101.6 x 38.1 x 48.9 cm)

Bên trong:

43″ (109.3 cm) W x 18″ (45.8 cm) D x 22 1/4″ (56.6 cm) H

32

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng, hai cửa 15 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet Add-on, 15 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close

Code: 048441331826

ADD-15

 

15 gal. (56.7 L)Bên ngoài:

40″W x 15″D x 19 1/4″H (101.6 x 38.1 x 48.9 cm)

Bên trong:

43″ (109.3 cm) W x 18″ (45.8 cm) D x 22 1/4″ (56.6 cm) H

 

Tham khảo thêm Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp