Tủ đựng hóa chất chống cháy Hãng Eagle – Mỹ

 

1. Giới thiệu sơ lược về công ty:

  • Eagle Manufacturing Company, một công ty gia đình được thành lập từ năm 1894, chuyên sản xuất các tủ an toàn và các sản phẩm chống tràn, đựng phuy chống tran dầu, sản phẩm xử lý vật liệu và bình đựng thuốc lá….

  • Eagle đạt chứng nhận ISO-9001 :2008. Tất cả các sản phẩm của Eagle đều có xuất xứ tại Mỹ.

Tham khảo thêm về Eagle Manufacturing Company

 

2. Các dòng sản phẩm tủ đựng hóa chất chống cháy Eagle – Mỹ

 

STT Thông tin sản phẩm Mode Thể tích Gal/lít Kích thước
1

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 2 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 2 Gal. Yellow, One Door, Self Close

Code: 048441003471

1900 2 gal. (7.6 L) Bên ngoài:

44.5 x 45.8 x 43.9 cm

Bên trong:

36.9 x 38.1 x 36.2 cm

2

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 2 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 2 Gal. Yellow, One Door, Manual Close

Code: 048441003488

1901 2 gal. (7.6 L) Bên ngoài:

44.5 x 45.8 x 43.9 cm

Bên trong:

36.9 x 38.1 x 36.2 cm

3

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 4 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 4 Gal. Yellow, One Door, Self Close

1903 4 gal. (15.2 L) Bên ngoài:

44.5 x 45.8 x 57.2 cm

Bên trong:

36.9 x 38.1 x 49.6 cm

4

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 4 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 4 Gal. Yellow, One Door, Manual Close

Code: 048441333417

1904 4 gal. (15.2 L) Bên ngoài:

44.5 x 45.8 x 57.2 cm

Bên trong:

39.6 x 38.1 x 49.6 cm

5

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 16 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 16 Gal. Yellow, One Door, Self Close

Code: 048441333431

1905 16 gal. (60.6 L) Bên ngoài:

58.5 x 45.8 x 111.8 cm

Bên trong:

50.8 x 38.1 x 104.2 cm

6

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 16 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 16 Gal. Yellow, One Door, Manual Close

Code: 048441333448

1906 16 gal. (60.6 L) Bên ngoài:

58.5 x 45.8 x 111.8 cm

Bên trong:

50.8 x 38.1 x 104.2 cm

7

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 24 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 24 Gal. Yellow, One Door, Manual Close

Code: 048441333943

1923 24 gal. (90.9 L) Bên ngoài:

58.5 x 45.8 x 165.1 cm

Bên trong:

50.8 x 38.1 x 157.5 cm

8

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 12 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 12 Gal. Yellow, One Door, Self Close

Code: 048441333103

1924 12 gal. (45.5 L) Bên ngoài:

58.5 x 45.8 x 88.9 cm

Bên trong:

50.8 x 38.1 x 81.3 cm

9

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 12 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 12 Gal. Yellow, One Door, Manual Close

Code: 048441333202

1925 12 gal. (45.5 L) Bên ngoài:

58.5 x 45.8 x 88.9 cm

Bên trong:

50.8 x 38.1 x 81.3 cm

10

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 30 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 30 Gal. Yellow, Sliding Self-Close

Code: 048441331109

1930 30 gal. Bên ngoài:

43″ x 18″ x 44″

Bên trong:

40″ W x 15″ D x 41″ H

11

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 30 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 30 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close

Code: 048441331307

1932 30 gal. Bên ngoài:

43″ x 18″ x 44″

Bên trong:

40″ W x 15″ D x 41″ H

12

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 45 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 45 Gal. Yellow, Sliding Self-Close

Code: 048441331208

1945 45 gal.(170.4 L) Bên ngoài:

109.3 x 45.8 x 165.1 cm

Bên trong:

101.6 x 38.1 x 157.5 cm

13

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 48 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 48 Gal. Yellow, One Door, Manual Close

Code: 048441001712

1946 48 gal. (181.7L) Bên ngoài:

58.5 x 86.4 x 165.1 cm

Bên trong:

50.8x 78.8x 157.5 cm

14

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 45 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 45 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close

Code: 048441331406

1947 45 gal. (170.4L) Bên ngoài:

109.3 x 45.8 x 165.1 cm

Bên trong:

101.6 x 38.1 x 157.5 cm

15

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 40 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 60 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close (Single Door)

Code: 048441003099

1961 60 gal. (227.2L) Bên ngoài:

79.4 x 79.4 x 165.1 cm

Bên trong:

71.8 x 71.8 x 157.5 cm

16

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 60 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 60 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close (Standard 60)

Code: 48441331802

1962 60 gal. (227.2L) Bên ngoài:

31 1/4″x 31 1/4″x 65″

Bên trong:

28 1/4″W x 28 1/4″D x 62″H

17

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 60 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 60 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close (Work Bench)

Code: 048441003112

1964 60 gal. (227.2L) Bên ngoài:

109.3 x 86.4 x 111.8 cm

Bên trong:

101.6 x 78.8 x 104.2 cm

18

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 22 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 22 Gal. Yellow, Two Door, Self Close

Code: 048441333837

1970 22 gal. (83.3 L) Bên ngoài:

88.9 x 55.9 x 88.9 cm

Bên trong:

81.3 x 48.3 x 81.3cm

19

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 22 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 22 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close

Code: 048441333899

1971 22 gal. (83.3 L) Bên ngoài:

88.9 x 55.9 x 88.9 cm

Bên trong:

81.3 x 48.3 x 81.3 cm

20

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 24 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 24 Gal. Yellow, Two Door, Self Close

Code: 048441333929

1975 24 gal. (90.9 L) Bên ngoài:

109.3 x 30.5 x 111.8 cm

Bên trong:

101.6 x 22.9 x 104.2 cm

21

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 24 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 24 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close (Wall Mount)

Code: 048441333936

1976 24 gal. (90.9 L) Bên ngoài:

109.3 x 30.5 x 111.8 cm

Bên trong:

101.6 x 22.9 x 104.2 cm

22

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng 90 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 90 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close

Code: 048441333936

1992 90 gal. (340.7L) Bên ngoài:

109.3 x 86.4 x 165.1 cm

Bên trong:

101.6 x 78.8 x 159.5 cm

23

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 24 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 24 Gal. Yellow, One Door, Self Close

Code: 048441333950

2310 24 gal. (90.9 L) Bên ngoài:

45.8 x 165.1 x 102.5 cm

Bên trong:

50.8 x 38.1 x 157.5 cm

24

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 30 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 30 Gal. Yellow, Two Door, Self Close

Code: 048441332700

3010 30 gal Bên ngoài:

43″ x 18″ x 44″

Bên trong:

40″ W x 15″ D x 41″ H

25

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 45 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 45 Gal. Yellow, Two Door, Self-Close

Code: 048441332809

4510 45 gal.(170.4 L) Bên ngoài:

40″W x 15″D x 62″H (101.6 x38.1 x 157.5 cm)

Bên trong:

43″ (109.3 cm) W x 18″ (45.8 cm) D x 65″ (165.1 cm) H

26

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 48 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 48 Gal. Yellow, Two Door, Self Close

Code: 048441001729

4610 48 gal. (181.7 L) Bên ngoài:

20″ W x 31″ D x 62″ H (50.8 x 78.8 x 157.5 cm)

Bên trong:

23″ (58.5 cm) W x 34″ (86.4 cm) D x 65″ (165.1 cm) H

27

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng 60 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 60 Gal. Yellow, Two Door, Self Close (Standard 60)

Code: 048441332908

6010 60 gal.(227.2 L) Bên ngoài:

28 1/4″W x 28 1/4″D x 62″H ( 71.8 x 71.8 x 157.5 cm)

Bên trong:

31 1/4″ (79.4 cm) W x 31 1/4″ (79.4 cm) D x 65″ (165.1 cm) H

28

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng, một cửa 60 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 60 Gal. Yellow, Two Door, Self Close (Single Door)

Code: 048441003105

6110 60 gal.(227.2 L) Bên ngoài:

28 1/4″ W x 28 1/4″ D x 62″ H (71.8 x 71.8 x 157.5 cm)

Bên trong:

31 1/4″ (79.4 cm) W x 31 1/4″ (79.4 cm) D x 65″ (165.1 cm) H

29

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng, hai cửa 60 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 60 Gal. Yellow, Two Door, Self Close (Work Bench)

Code: 048441003129

6410 60 gal.(227.2 L) Bên ngoài:

40″W x 31″D x 41″H (101.6 x 78.8 x 104.2 cm)

Bên trong:

43″ (109.3 cm) W x 34″ (86.4 cm) D x 44″ (111.8 cm) H

30

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng, hai cửa 90 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet, 90 Gal. Yellow, Two Door, Self Close

Code: 048441000128

9010 90 gal.(340.7 L) Bên ngoài:

40″W x 31″D x 62″H (101.6 x 78.8 x 159.5 cm)

Bên trong:

43″ (109.3 cm) W x 34″ (86.4 cm) D x 65″ (165.1 cm) H

31

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa tự đóng, hai cửa 15 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet Add-on, 15 Gal. Yellow, Two Door, Self Close

Code: 048441331819

ADD-14 15 gal. (56.7 L) Bên ngoài:

40″W x 15″D x 19 1/4″H (101.6 x 38.1 x 48.9 cm)

Bên trong:

43″ (109.3 cm) W x 18″ (45.8 cm) D x 22 1/4″ (56.6 cm) H

32

Tủ đựng hóa chất chống cháy cửa không tự đóng, hai cửa 15 gallon

Flammable Liquid Safety Storage Cabinet Add-on, 15 Gal. Yellow, Two Door, Manual Close

Code: 048441331826

ADD-15

 

15 gal. (56.7 L) Bên ngoài:

40″W x 15″D x 19 1/4″H (101.6 x 38.1 x 48.9 cm)

Bên trong:

43″ (109.3 cm) W x 18″ (45.8 cm) D x 22 1/4″ (56.6 cm) H

 

Tham khảo thêm Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp